Spoluúčast u pojištění domácnosti představuje pro klienty příjemnou možnost vyjednat si úlevu na celkovém ročním pojistném. 

Pro pojišovny pak znamená možnost vyhnout se papírování s drobnými domácími nehodami. Ty totiž například při nejběžnější spoluúčasti ve výši 1000 Kč v podstatě nemá cenu hlásit.

Při sjednávání pojištění by si tedy klient měl promyslet (kromě řádného propočtu pojištěné hodnoty), jak velkou spoluúčast u své pojistky zvolí.

Celý princip spoluúčasti je jednoduchý, by dvousečný. Stane-li se vám doma nehoda, pojišovna při jejím "vyřizování" sníží celkovou výši náhrady škody.

Pokud tedy například vysklíte interiérové dveře, máte připojištěná skla a spoluúčast ve výši 1000 Kč, očekávejte od pojišovny plnění ve výši 0 až 200 korun (při předpokladu, že oprava běžných prosklených interiérových dveří vyjde na 900 až 1200 korun - cenová hladina v Praze).

"Pro klienta je v případě pojistné události určitě nejpřijatelnější co nejnižší spoluúčast," řekl mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Tuto verzi dle jeho slov obchodní zástupci pojišovny většinou klientům také doporučují.

Druhou motivací při rozhodování klienta však bývá snaha na pojistném ušetřit a spoluúčast si nastavit vyšší, třeba na dříve zmiňovaných 1000 korun, nebo dokonce víc.

A jakou potenciální úsporu mohou získat?

U České pojišovny a České podnikatelské pojišovny představuje tisícovka spoluúčasti slevu 10 % na pojistném. U ČSOB pak představuje rozdíl v ceně pojistky mezi nejvyšší (20 tisíc Kč) a nejnižší (500 Kč) spoluúčastí 20 %. 

Pokud pak chcete třeba 10% slevu u Kooperativy nebo Uniqy, musíte "přitlačit" a spoluúčast nastavit na tři tisíce korun. 15% slevu pak nabízí Kooperativa i Wüstenrot, a to při spoluúčasti 5 tisíc korun. ČPP vám stejnou slevu nabídne při spoluúčasti 10 tisíc korun. Hypotetických 30 procent lze dosáhnout u České pojišovny, ale za spoluúčast 100 tisíc korun. 

Specificky pak vychází Allianz pojišovna, která nabízí tři typy spoluúčasti. Jak vysvětlil mluvčí pojišovny Václav Bálek, první se týká spoluúčasti klienta na škodách vzniklých z rizika krádeže vloupáním a odvíjí se od úrovně zabezpečení domácnosti. 

Druhým typem je spoluúčast  při škodách způsobených povodní a záplavou, která je fixní.  Pouze poslední typ - "spoluúčast na škodách (kromě krádeže vloupáním, povodně a záplavy)" snižuje výši pojistného  - slevy jsou následující: spoluúčast 3000 Kč - sleva 5 %; spoluúčast 5000 Kč - sleva 10   %; spoluúčast 10000 Kč - sleva 15  %. Volba  "nulové" spoluúčasti je samozřejmě možná.

Vyšší spoluúčast = nižší cena, ale "nevýhoda" při hlášení drobných událostí... 

Platnost této rovnice je v tomto případě neochvějná a shodly se na ní všechny pojišovny.

Mluvčí ČSOB Petr Milata však varoval: "Na počátku klient sice ušetří na pojistném v rámci stokorun, pak bohužel při drobné škodě musí zaplatit spoluúčast, která může pokrýt celou škodu a od pojišovny nedostane pojistné plnění."

Podle Uniqy by v tomto kontextu naopak pojištění mělo sloužit k zabezpečení finančních výdajů při větších škodách a nikoli ke krytí banálních drobných škod. Opakování drobných škod ukazuje na nějakou chybu v zabezpečení či technickou závadu provozu a k tomu pojištění primárně není určeno. 

 Pojištění


Každá druhá pojistka je v cizině sjednána online. Zjistěte proč a zda se to vyplatí i Vám.>> Průvodce pojištěním


 

Kolik si tedy "nejlépe" nastavit?

Například AXA pojišovna volbu výše spoluúčasti nenabízí, automaticky má totiž nastavenu jednotnou výši 1000 korun. Tato částka byla dle pojišovny stanovena na základě nejčastěji požadované úrovně a s ohledem na frekvenci hlášení škod. Celý proces sjednávání se tím podle pojišovny navíc zjednodušuje.

Česká podnikatelská pojišovna pak sjednává vždy s minimální spoluúčastí 500 korun. 

Obecně pak pojišovny doporučují nastavit spoluúčast co nejnižší, maximálně pak 1000 korun. Do celého procesu však vstupuje požadavek klienta, mnohdy ovlivněný vidinou nízkého pojistného, nebo naopak dřívější "negativní" zkušeností s vyšší spoluúčastí při hlášení menších škod.

Jiří Cívka z Generali rovněž upozornil, že produkt pojištění domácnosti z pohledu Generali může být jistou "stavebnicí", na cenu pojistky totiž mají vliv i další faktory, jako například množství a druh pojištěných nebezpečí, zvolený limit plnění, frekvence placení nebo bezeškodní průběh.

Renata Čapková z ČPP pak upřesnila, že pojišovna cenu pojistného také počítá dle lokality, slevu na pojistném pak lze získat také za zabezpečení svého bytu.


pojišovna doporučuje většina klientů má
Wüstenrot 0 0
Kooperativa co nejnižší 1000
ČP individuálně 1000
ČSOB poj. 500 500-1000
AXA Fix 1000 Fix 1000
Uniqa 1000 1000
Generali dle potřeb 0
ČPP min. 500 1000
Allianz 0 0
Související