19. dubna 2013 proběhl I. republikový sněm České středoškolské unie. Středoškoláci z různých koutů republiky se shromáždili v reprezentativních prostorách českého Senátu, aby zvolili vedení nového občanského sdružení a diskutovali nad jeho budoucím směřováním. Organizace vznikla vyústěním spolupráce Sdružení gymnaziálních samospráv ČR a Studentské (později středoškolské) unie.

Bylo slunečné ráno a Zaháňský salonek Valdštejnského paláce se pomalu zaplňoval středoškoláky v předepsaných oblecích. Do zahájení I. republikového sněmu České středoškolské unie, z. s., zbývalo 10 minut a v zasedacím sále převládaly smíšené pocity napětí a zvídavého očekávání - "Ty jsi byl na summitu, ne?", "Neznáš se náhodou s Lauren?"…

Odbyla desátá hodina a účastníci zpozorněli – do salónku vešel předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice PhDr. Marcel Chládek, MBA, a pronesl úvodní motivační proslov; poté zaznělo několik dalších vystoupení – slova bývalého prezidenta SGS ČR, projev předsedy o. s. Studentská iniciativa a ex-předsedy Středoškolské unie. Padla slova o minulosti, ale všichni se soustředili zejména na budoucnost a neopomněli do ní popřát mnoho dobrého.

Na program jednání pak přišlo představení stanov a jednacího řádu. Členové vznikající unie se nezdráhali vyptávat a argumentovat, a zasedání tak spíše než českou sněmovnu (za nepřítomnosti kamer) připomínalo některou z četných parlamentních či diplomatických simulací.

Po takřka dvouhodinové a tedy i velmi vyčerpávající volbě nového předsednictva bylo z nemalého počtu kandidátů vybráno 7 osob: Jan Papajanovský jako nový předseda, Filip Jelínek coby 1. místopředseda, Aleš Pitín obsadil pozici 2. místopředsedy a 4 další - Sebastian Schupke, Marek Szeles, Robert Květoň a Mikuláš Halás – zaujali místa členů předsednictva.

Bývalý prezident SGS ČR pak volbu okomentoval slovy: „Jsem rád, že se zde sešlo tolik aktivních a chytrých lidí. Mám opravdu radost. Takový zájem o posty v předsednictvu jsem nečekal. ČSU má šanci být úspěšnou a zejména kvalitní organizací.“

Ve zbývajícím čase se účastníci věnovali plánování budoucích akcí a projektů, mezi nimiž figuruje záměr nadále podporovat činnost žákovských samospráv (školní rady, parlamenty, senáty…) a vytvořit platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností, rozšířit povědomí studentů o projektech neformálního vzdělávání a participativní demokracie a v neposlední řadě také navázat dialog s představiteli MŠMT, parlamentními výbory a kraji v otázkách jako je společná část maturitní zkoušky nebo reforma regionálního školství.

Sněm byl ukončen ve 14 hodin a většina účastníků se pak přesunula na společný oběd do nedaleké restaurace. Po dobrém jídle se členové rozloučili, a to s vyhlídkou brzkého setkání na přelomu letošního května a června – o nadcházející konferenci se také dočtete v TST.

Jak se zapojit?

Členem unie se může stát každý žák gymnázia, SOŠ či SOU. Pokud má však zájem spolurozhodovat o směřování a personálním obsazení unie, musí si zajistit potvrzení o delegaci, které jsou oprávněny vydávat jen demokraticky zvolené samosprávné orgány žáků reprezentující svou školu (za každou školu se vydá jen jedno potvrzení).

Takzvaní delegovaní členové pak zastupují studenty svého vzdělávacího ústavu a je jim umožněno volit i hlasovat. Neznamená to však, že "běžní" členové jsou jen tak do počtu - mohou se zapojit do fungování sekretariátu unie, účastnit se jednání pracovních skupin, organizovat plánované akce či jiným způsobem participovat na každodenní činnosti sdružení.

Více informací o ČSU naleznete na internetových stránkách, kde se můžete registrovat, a zařadit se tak mezi členy. O aktuálním dění v unii se dozvíte také na Facebooku  a v brzké době i na Twitteru.

 


 

Bottom line:Podaří se středoškolákům ovlivnit podobu českého školství? Můžete o tom rozhodnout i vy!

Autor je 1. místopředsedou České středoškolské unie, z. s.

Související