Jako by českým akademickým světem proletěl blesk. Studenti Vysoké školy ekonomické se bouří proti vedení, prezident České republiky nechce udělit Martinu C. Putnovi profesuru a na Slovanském gymnázium v Olomouci se studenti staví za údajně neprávem vyhozenou učitelku. Dopředu upozorňujeme, že TST se s celým problémem pokusilo důkladně seznámit a žádným způsobem nehodlá dělat závěry ani nebude vynášet soudy. Chceme čistě informovat o dění na olomouckém Slovanském gymnáziu.

 

Slovanské gymnázium patří k jednomu z nejstarších a zároveň nejprestižnějších gymnázií na Moravě. Může se chlubit mnohými úspěchy svých studentů i absolventů. Proto veřejnost překvapilo, když vyšla najevo kauza ohledně výpovědi učitelky zeměpisu, biologie a tělocviku – Mgr. Soni Schaffnerové. O co tedy šlo?

Studentka třetího ročníku gymnázia Helena Hiklová, jedna z iniciátorek celé petice, charakterizuje výuku Mgr. Schaffnerové jako velmi pestrou a poučnou. „Se studenty zachází jako se sobě rovnými a nikdy se nepovyšuje ve stylu: Já jsem profesor a ty jsi jenom nějaký studentík. Všechny bere jako lidi se svým názorem, který je u ní v hodinách vždy vítán.“ popisuje přístup učitelky slečna Hiklová.

Tudíž je jasné, že pro studenty muselo být velkou ránou, když se dne 24. dubna od Mgr. Schaffnerové dozvěděli, že v září již na Slovanském gymnáziu působit nebude. Brzy poté se zvedla vlna nevole a žáci společně s rodiči se postavili za svou oblíbenou vyučující. Byla sepsána petice, na které se ocitlo více než šest set podpisů a dne 15. května byla předána sekretariátu školy slečnou Hiklovou.

Plné znění petice je následující: „Důvodem této petice je vyjádření nesouhlasu k výpovědi profesorky Soni Schaffnerové a žádost o přehodnocení situace. Výše jmenované profesorce byla předložena výpověď z důvodu nadbytku profesorů, což se neslučuje s úkonem vedení školy, kdy minulý rok přijalo nového profesora se stejnou aprobací. Nadto je počet odcházejících profesorů pro tento rok vyšší, než by byl adekvátní pro snížení stavu tříd.

Na tuto profesorku nejsou žádné stížnosti ve výuce, naopak provádí svou práci velice kvalitně a je oblíbená u studentů pro svou energii a zajímavě podanou látku. Žádáme o schůzku s ředitelem školy, profesorkou Soňou Schaffnerovou a rodiči.

Tajemný dopis a údajný nedostatek komunikace

Ještě v den podání petice údajně do třídy slečny Hiklové (3. A) přišel ředitel školy RNDr. Radim Slouka, který se dle svých slov pokusil se třídou, která petici iniciovala, rozumně promluvit. Slečna Hiklová se však domnívá, že poukazoval na nemorální přístup všech přítomných a kritizoval celou jejich aktivitu.

Zanedlouho poté přišel Mgr. Miroslavu Gajdůškovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, dopis od jisté Hany Cesarové, který ve zkratce kritizoval postup ředitele školy a požadoval jeho odvolání. K tomu samozřejmě nedošlo, a navíc se mnozí pozastavovali nad jménem autorky dopisu. Nikdo totiž žádnou Hanu Cesarovou neznal a ani netušil, že by mohla být v celé situaci jakýmkoliv způsobem angažována. Je tedy dodnes otázkou, zda-li tato žena vůbec existuje.

V každém případě se však odesláním výše zmíněného dopisu povedla jedna jediná věc. Na Mgr. Schaffnerovou byla upřena ještě větší pozornost. Na stížnost Cesarové zareagoval i pedagogický sbor, který se razantně postavil za ředitele školy a nazýval informace prezentované v médiích jako polopravdy. Celé vyjádření si můžete přečíst zde.

Hiklová také upozorňuje na stanovisko Studentského parlamentu, které se během celé kauzy měnilo. „Všechno jsme rozjeli a mně se pak ozval Kryštof Vrtek, předseda SPSGO, že by nás rádi podpořili. To bylo vítané, proto jsme se s nimi já a moje spolužačka sešly a začalo se řešit, co se napíše řediteli.“ komentuje situaci Hiklová. Poté bylo Studentským parlamentem požádáno o schůzku s ředitelem školy, ke které údajně došlo v době, kdy byla slečna Hiklová pryč na cyklistickém výletě.

Během této doby změnil předseda SPSGO Kryštof Vrtek svůj názor na celou situaci a postavil se společně se Studentským parlamentem na stranu ředitele. Dle vyjádření ředitele školy, které se TST podařilo získat, však nešlo o nátlakové řešení situace, ale o prosté předložení pádných důkazů předsedovi a celému plénu SPSGO ohledně nepřesného jednání slečny Hiklové v celé věci.

Co dále?

Situace se tedy od podání petice příliš nezměnila. Mgr. Schaffnerová má výpověď s lhůtou trvající dva měsíce. To znamená, že ze školy odejde pravděpodobně na konci tohoto školního roku. TST dokonce sdělila, že zvažuje právní obranu proti rozhodnutí ředitele. Domnívá se, že má v rukou několik pádných důkazů, které potvrzují, že mohlo být v případě její výpovědi postupováno naprosto odlišně.

Další věcí, která je více než zarážející, je tvrzení ředitele školy, že společně s Mgr. Schaffnerovou odchází i mnozí další kolegové. Ta však tvrdí, že si je vědoma odchodu pouze jednoho kolegy.

K oficiálnímu setkání ředitele školy, učitelky a studentů stále nedošlo. „Pan ředitel komunikuje s každým, jen ne s dotyčnou třídou, která petici zorganizovala.“ komentuje situaci Mgr. Schaffnerová. Slečna Hiklová se však domnívá, že hlavní problém tkví v tom, že pan ředitel vzal situaci jako útok na svoji osobu, nikoliv jako snahu o udržení oblíbené učitelky, která na gymnáziu učí již devět let. Právě proto se autoři petice rozhodli napsat všem učitelům na škole a ještě jednou jim vysvětlit, co bylo jejich původním cílem a že rozhodně neměli v úmyslu rozdělit školu na dva tábory.

Nezúčastněný divák může tedy těžko posoudit, na jaké straně je pravda. Kolem případu se točí spousta „zákulisních“ informací, které však nejsou potvrzeny a rozhodně nepatří do média typu The Student Times. Proto jsme se na rozdíl od jiných médií rozhodli je nezveřejňovat. Snad tedy nakonec pravda vyjde sama najevo a situace na Slovanském gymnáziu se vrátí do starých kolejí, kdy studenti nebudou „nuceni“ psát petice a vedení nebude muset rozdávat výpovědi.

 


 

Bottom line: Zastali byste se svého vyučujícího stejným způsobem jako studenti Slovanského gymnázia? Setkali jste se někdy s podobným případem na vaší škole?

Související