Ze šedesáti států je Česko, co se týče schopnosti ekonomicky konkurovat ostatním zemím, na pětatřicátém místě. Už čtvrtý pokles v řadě potvrdil průzkum švýcarského institutu International Institute for Management Development. Příčinou je korupce, byrokracie a nestabilní hospodářská politika. 

Nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa jsou letos USA, Švýcarsko a Hongkong. Tyto země vynikají dobrým prostředím pro podnikání, kladou silný důraz na inovace a mají stále silnou poptávku po zboží.

Nejhůře dopadly sociální státy, které nedovolují pružnost pracovního trhu kvůli špatnému investičnímu prostředí. Paradoxně se však v první desítce umístilo Německo a Švédsko, státy typické sociálním zaměřením. „Německo si polepšilo reformami na trhu práce, vzhledem k naší politické situaci jsou kroky ke zlepšení velice omezené,“ řekl Jaromír Šindel, hlavní ekonom Citibank ve zpravodajském pořadu ČT24 Ekonomika.

Silná byrokracie a neefektivita státní správy

Nedostatek transparentnosti a stability v hospodářské politice zapříčiňuje nízkou důvěru investorů participovat na ekonomickém růstu Česka. „Podnikatelé a investoři chtějí stabilní konsenzus, musíme vymyslet, jak nalákat investory ze zahraničí,“ popsal investor Karel Havlíček cestu, jakou by se mělo Česko ubírat.

Špatnému investičnímu prostředí škodí především časté pády vlád a nízká vůle dohodnout se na změnách v politice na vrcholné úrovni. „Principiálně je problém uvnitř stran, který prorůstá státní systém,“ upřesnila ekonomka a právnička Jana Gutiérrez Chvalkovská, která působí na Univerzitě Karlově.

Další faktor, který brzdí českou ekonomiku, je silná byrokracie. „Jsme zahrnuti mnoha zbytečnými pravidly. Rádi bychom viděli, že se státní správa snaží vyjít investorům vstříc a zajímá se,“ uvedl ředitel pro vnější vztahy ve společnosti Škoda auto Michal Kadera.

Jak docílit zvýšení konkurenceschopnosti v České republice?

Největší problém není demografie nebo vzdělávací systém, ale postupná eroze kompetencí státní správy. „Všichni doufáme, že ke zlepšení dojde díky zákonu o státní službě, bude-li dobře zaveden do právního systému,“ nastínila Chvalkovská. Zákon má státní úředníky ochránit před politickým tlakem, omezit korupci ve státní správě a jasně stanovit pravidla pro odměňování.

Česká republika je jediný stát v Evropské unii, kde si nově nastupující ministr může dosadit své „koně“, kteří poté odklánějí podle jeho pokynů veřejné prostředky. „Státní správa sice není jediné řešení, jak vylepšit konkurenceschopnost v Česku, ale odněkud se musí začít,“ dodal bývalý člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Miroslav Zámečník.

„Pořád spoléháme na dobré školství, zdravotnictví, ale nedíváme se na efektivitu,“ vyzdvihl Havlíček. Tento investor, patřící podle týdeníku Ekonom k pětadvaceti nejinspirativnějším Čechům, poukazuje na nutnou podporu malých podniků přes inovace, export a daně. Větším firmám by se mělo pomoci přes investiční pobídky, tedy příjemnější prostředí pro investování, což by vedlo i k menší nezaměstnanosti.

Česko versus Německo: Méně chudoby, ale slavné české ručičky brzy dojdou

Při debatě o sociálně tržním hospodářství je nutné zohlednit, jak funguje sociální systém v dané zemi. Po roce 2008 nic nenasvědčuje tomu, že by narostla sociální nerovnost mezi obyvateli Česka. „Podle Giniho koeficientu jsme na tom lépe než Německo,“ řekl ekonom Zámečník. Jedná se o rozložení bohatství a důchodů v jednotlivých zemích, které je poměřováno mezi státy Evropské unie. Česká republika se umístila na čtvrté příčce za Norskem, Slovinskem a Islandem. „V porovnání s jinými evropskými státy je pozice Česka tak dobrá, že máme obavy, aby byla dlouhodobě udržitelná,“ sdělil Zámečník.

Mezi české plusy patří stabilní banky a nízký dluh. Máme však problémy s korupcí, příliš komplikovanou státní správu, chybí právní jistoty a studenti z technických oborů. „Jsme schopni si kvalifikovanou pomoc najít, ale za hranicemi,“ popsal ekonom Pavel Mertlík, který upozorňuje na odliv schopných českých pracovníků do zahraničí.

Tento problém by se podle analytiků měl řešit už na základních školách, kde by přírodní vědy měly být podávány zajímavou formou, aby nepodněcovaly odpor k matematice už od dětství. „Měli bychom si vzít příklad z Německa a jejich duálního vzdělávání pro firmy, který umožňuje výchovu průmyslového personálu,“ dodal Zámečník.


Bottom line: Podle mnoha ukazatelů není stav ekonomiky v Česku tak špatný. Nebrzdí investování především negativní nálada, která se šíří napříč trhem?

Související