Mívala jste již dříve nutkání vyjadřovat své postoje ke společnosti, politice? Já jsem se až ze sametové revoluce vydrápala jako "občan", do té doby...