- Recese je nejvhodnější období pro začátek pravidelného investování

- Při vybírání investičních produktů zohledněte časový horizontPřesto, že slovo "investice" bývá v těchto dnech spojováno se strachem a panikou, je právě období recese tím nejvhodnějším startovním bodem pro dlouhodobé pravidelné investování do cenných papírů.

Každý nákup a každá úložka jsou investicí, při které je třeba zvažovat rizika. Při investici do cenných papírů riskujete pád jejich tržní hodnoty nebo krach emitenta. Koupíte-li nemovitost, je její cena ohrožena rizikem ztráty regionální atraktivity, změnami věkového složení obyvatelstva, politickými a přírodními pohromami. Zklamáni mohou být i ti, kteří spoléhají při zajištění na stáří na své děti.

Důležitou roli hraje pečlivý výběr investice, u cenných papírů to platí dvojnásob. Podle čeho si tedy zvolit ten správný investiční produkt pro vytvoření finanční rezervy na důchod? Nejprve si ujasněte několik základních kritérií.

Horizont

Zamyslete se nad svým investičním horizontem. Řekněte si, kdy zřejmě budete chtít začít čerpat důchod. Přitom zvažte, že čím později odejdete do důchodu, tím vyšší bude vaše renta. V pozdějším odchodu do penze vám však mohou zabránit zdravotní potíže. Proto můžete zvolit třeba produkty s možností posouvání konce investičního horizontu.

Vize a riziko

Do čeho investovat? Každý investiční nástroj je postaven na nějaké vizi, jejíž realizace vede k úspěchu, tedy k výnosu. Pokud nechcete sázet na nějakou konkrétní ideu, nespekulujte a ukládejte peníze do globálně diverzifikovaných investičních nástrojů. Obzvláště u potenciálně kratšího horizontu nespoléhejte pouze na akcie.

Pokud investování příliš nerozumíte, můžete se spolehnout na některý z programů životního cyklu. Skladbu a vyvažování portfolia řeší za vás. Programy životního cyklu nabízejí investiční společnosti i pojišťovny.

Produkty

Pro běžné měsíční úložky v řádech několika tisíc korun lze v České republice běžně pořídit dva druhy finančních produktů - otevřené podílové fondy a investiční životní pojištění. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Prvně jmenované jsou určeny čistě k investování, druhé lze použít také k zajištění životních rizik.

U podílových fondů je jasně oddělen majetek klienta a investiční společnosti. Střadatel může flexibilně měnit výši vkladu podle své aktuální situace (zvyšovat, snižovat, pozastavovat). Podílové fondy mají také nižší vstupní poplatky než investiční životní pojištění.

Naopak investiční životní pojištění má pevná pravidla přispívání a menší flexibilitu vkladů. Majetek klienta není od majetku pojišťovny pevně oddělen. K produktu bývají nabízeny i další služby, například finanční poradenství. Oproti otevřeným podílovým fondům, které mají většinou jednotnou poplatkovou politiku, se u investičního životního pojištění mohou poplatky u různých zprostředkovatelů značně lišit.

V současnosti se nabízí zhruba 50 programů výše jmenovaných typů. Jak si mezi takovým množstvím vybrat?

Poplatky

V pojistných produktech bývají výraznější poplatky na počátku, na dlouhém horizontu jsou však ještě důležitější poplatky průběžné.

Cenu spořících investičních produktů vyjadřuje nejlépe ukazatel TANK (viz procentuální částka v tabulce). Ceny se přitom liší podle investičního horizontu.

TANK vyjadřuje, jakou část budoucí hodnoty investice spotřebují poplatky. Vychází se z portfolia, skládajícího se z 50 procent z dluhopisů a z 50 procent z akcií. Některé produkty mají proměnlivé portfolio (Pioneer Rentier, ČP Invest Partner), i u nich však ukazatel TANK plní roli orientační.

Mezi poplatky v jednotlivých programech pravidelného investování jsou propastné rozdíly. Pokud zvolíte nevhodný nebo příliš drahý produkt, hodnota vaší investice na konci může být i o více než 30 procent nižší.

Flexibilita

Neoficiálně se uvádí, že průměrná doba trvání důchodového spořícího produktu v České republice (bez ohledu na původně sjednanou dobu) je 9 let. Většinou jsou takové produkty uzavírány na podstatně delší období, ne vždy je totiž investiční horizont dodržen.

Jestliže nevíte, jestli budete potřebovat vybrat peníze před koncem investičního horizontu, volte programy, které jsou levnější i na kratších horizontech.

Autoři jsou finančními poradci společnosti Sophia Finance


081111_26_1.gif

081111_26_2p.gif

Jak odejít do penze se 2 miliony

081111_27p.gif

Jakou část budoucí hodnoty investice spotřebují poplatky

Související