Vždycky platí, že čím je zabezpečení kvalitnější, tím je riziko vloupání menší. A nejen to, také pojištění je tím pádem výhodnější. Pro posouzení kvality zabezpečení naštěstí existují odborníci. Jde o Certifikační institut (CI), který založila Česká asociace pojišťoven. Ten se soustavně zaměřuje na kvalitu zabezpečovacího zařízení.

Tak jako všude, i v oblasti zabezpečovacího zařízení se totiž běží závod na dlouhou trať s nenechavci, kteří si dělají zálusk na náš soukromý majetek. Každý i sebedokonalejší systém ochrany se zloději pochopitelně snaží překonat.

Certifikační institut se zabývá certifikací zabezpečovací techniky a firem, které taková zařízení montují, případně střeží majetek.

Jde o firmy, které montují poplachové systémy stejně jako bezpečnostní agentury. U těchto firem se posuzuje shoda toho, co dělají s tím, co je dáno požadavky České asociace pojišťoven, vysvětluje ředitel certifikačního institutu ing. Miroslav Urban. Na počátku byly požadavky ČAP, teprve poté vznikl Certifikační institut ČAP jako zcela nezávislý orgán. Nezávislý v tom směru, že mu nikdo nesmí mluvit do rozhodnutí udělit či neudělit nějakému výrobku certifikaci. Certifikační institut se zabývá certifikací výrobků stejně jako certifikací firem. Pro pojišťovny je zařazení daného výrobku či firmy na seznam certifikovaných výrobků nebo registrovaných firem neocenitelnou informací, protože to usnadňuje proces upisování rizika.

V zorném poli institutu jsou poplachové systémy, konkrétně elektrické zabezpečovací systémy stejně jako mechanické zábrany (jde o zámky, eventuálně i přídavné zámky, dveřní kování, zámkové vložky, bezpečnostní dveře, mříže, nebo rolety).

CO JE A CO NENÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

V pojistných podmínkách je ze strany pojišťoven nárokován bezpečnostní zámek, ale už není nikde uvedeno, co si pod tím kdo představuje. Co to tedy je onen pojišťovnami tolik vyžadovaný bezpečnostní zámek?

V pojistných podmínkách největší české pojišťovny je například uvedeno, že jde o zámek, který byl vyzkoušen do třetí nebo čtvrté bezpečnostní třídy ČSN P ENV 1627 (odpovídá stupni pyramidy bezpečnosti). Pyramida bezpečnosti přitom vyjadřuje odolnost mechanického zabezpečení. Začíná na stupni 1, což je základní ochrana, postupuje přes dostatečnou ochranu a vysokou ochranu až k číslu 4, což je velmi vysoká ochrana.

Přeloženy do řeči Pyramidy bezpečnosti - má tedy jít o zámek, který splňuje nároky vysoké nebo velmi vysoké ochrany. Zařízení s tímhle označením musí odpovídat ČSN P ENV 1627. To jsou normy, které udávají, jak odolná má být která část toho zařízení. A aby se nemusely neustále měnit normy, mění se pružně druhá strana této "rovnice" - tedy nároky na zloděje, který chce zámek překonat. Tak například u stupně 4 už je to profesionální rozbrušovačka, vysvětlil Urban.

RODINNÝ DOMEK JAKO VÝKLADNÍ SKŘÍŇ

Majitelé rodinných domků si mnohdy neuvědomují, že jsou to oni sami, kdo doslova přilákali zloděje do svého domu. Mnohdy stačí nechat na pracovním stole počítač a odejít nahoru do ložnice. Zloději stačí několik minut na to, aby okno rozbil, popadl počítač a opět zmizel ve tmě. Obvykle v tomto případě není k ničemu ani noční ochrana celého domu, která je pro tyto účely zapnutá.

Není to jediné varování pro majitele rodinných domků. Nenechavci s oblibou navštěvují staveniště domků těsně před dokončením v místech, kde ještě není zavedená elektřina a nefunguje tam tedy ani poplachový systém. Dokážou vybílit všechno. Doslova. A protože takové domky jsou teprve před kolaudací, nejsou mnohé z nich ještě pojištěny. Mimochodem, pojistit je samozřejmě ještě před kolaudací lze, ale jen jako staveniště.

Hodně pomáhá to, že si lidé hlídají navzájem svůj majetek. Jsou to právě sousedi, kteří si dokážou všimnout každé změny a okamžitě zavolat policii.

"V Kanadě například existuje program s názvem Neighbourhood Watch, jehož prostřednictvím se sousedi navzájem hlídají," konstatoval Urban.

ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Když nejsou sousedi a dům je na samotě, nezbývá než investovat do spolehlivého elektrického zabezpečovacího systému (EZS). Certifikační institut se stará i o certifikaci těchto zařízení. Zařízení, které atest od institutu obdrží, potvrzuje to, že splňuje českou technickou normu a skládá se z otestovaných prvků odpovídající jakosti. Aby rodinný dům takové zařízení skutečně ochránilo, měl by být poplachový signál systému EZS sveden na pult centralizované ochrany soukromé bezpečnostní služby.

Měsíčně se za tuto službu platí nejméně 250 korun.

Co dodat závěrem?

Žádný poradce by se neměl řídit jen tím, co je v pojistných podmínkách, ale myslet na to, o co všechno jeho klient přijde, když dojde k nejhoršímu - to jest, když jeho domácnost navštíví zloději.

Jsou hodnoty, které jsou pro mnohé z nás nenahraditelné. Může to být hrníček po babičce, dopis, který jste dostali od své první velké lásky, stejně jako zlatý řetízek k osmnáctinám. Každý finanční poradce by proto měl svého klienta upozornit, že pojišťovna sice v případě krádeže pojistné plnění poskytne, ale všechno nahradit nedokáže. Vyplatí se proto investovat do účinné ochrany před nenechavci.

Související