Dotazy na správce nejlepších korunových fondů:

1. Co vás letos na trzích nejvíce překvapilo či pobavilo?

2. Jaká byla největší změna v portfoliu fondu, který spravujete?

3. Kolik by měl činit roční výnos v kategorii fondů, které spravujete, koncem příštího roku?

4. Jak hodnotíte vyhlídky jednotlivých trhů?Akciové fondy

HARALD GALLOB

ESPA Stock Europe-Emerging (dříve Danubia Stock) Czk

Věk: 39 let

Manažer fondu: od roku 1994

Předtím působil: v Erste Bank Research, Siemens Austria

Kam investuje: nejen v regionu východní Evropy

Záliby: tři děti ve věku 3-6 let


1. Za nejzajímavější pokládám situaci kolem prodeje akcií Gazpromu. Poté, co padlo omezení na obchody s těmito akciemi, bylo možné investovat do globálních nebo amerických depozitních certifikátů této firmy (obdoba akcií bez hlasovacích práv). Zajímavé také bylo, jak málo analytiků rozpoznalo tak velkou investiční příležitost.

2. Od února jsme silně převáženi v ruských akciích.

3. Věřím, že se bude v roce 2006 náš region vyvíjet víceméně stejně jako jiné rozvíjející se trhy. Pokud jde o úrokové sazby, které se odrazily od dna, budeme optimisté. Doufám proto, že akcie v regionu posílí o nízké dvouciferné číslo.

4. -


JIŘÍ LENGÁL,

Sporotrend IS České spořitelny

Věk: 34 let

Manažer fondu: od podzimu 2002

Předtím působil: asistent portfoliomanažera IS ČS


Kam investuje: vlastní byt, dlouhodobé produkty (životní pojištění, penzijní připojištění), stavební spoření, podílové fondy a akcie

Záliby: rodina, cyklistika, lyžování


1. Překvapil mne pokračující silný růst cen komodit, hlavně ropy a barevných kovů. Akcie společností z těchto oborů tak překonávaly zbytek trhu.

2. Sporotrend se koncem roku 2004 vymanil ze středoevropského prostoru a umístil velkou část aktiv v Turecku a Rusku, kde je ocenění jednotlivých firem atraktivnější než ve střední Evropě. Samozřejmě jsme tím přijali i vyšší míru rizika.

3. Středoevropské akciové fondy stěží investorům v roce 2006 vynesou tolik co letos, i když i letošní zhodnocení překonalo mé odhady. Příští rok čekám výnosy do 15 %.

4. Na rozdíl od tohoto roku mohou americké akcie příští rok překonat západní Evropu a rovněž se přiblížit 15 %. Ještě vyšší potenciál mají japonské akcie. Asijské a latinskoamerické mladé trhy opět mohou překonat vyspělý svět. Budou ale citlivě reagovat na změny v ochotě investorů podstupovat riziko. Ta je však nyní nadprůměrná.

Pokud bude cena ropy v roce 2006 jen zvolna klesat k úrovním kolem 50 dolarů za barel a nezhroutí se ceny komodit, mohou přinést investorům nadprůměrné výnosy akcie ze sektoru ropy a základních materiálů. Pak se může dařit Brazílii, Rusku a Tchaj-wanu. Na vyspělých trzích věříme pojišťovnictví, technologiím a telekomunikacím. Zaostávat by mohly sektory zboží dlouhodobé spotřeby, producenti automobilů, utility a američtí výrobci originálních léčiv.


JAROSLAV KRABEC,

ING Český akciový fond

Věk: 47

Manažer fondu: od roku 2001

Předtím působil: ČSAV, IIASA, Komerční banka, IKS Komerční banky, Hex Capital


Kam investuje: portfolio podílových fondů s velkým podílem akciových

Záliby: rekreační sport


1. Enormní růst cen komodit na světových trzích, hlavně ropy, měl nečekaně malý vliv na finanční trhy. Západoevropské akciové trhy dokázaly v tomto prostředí přes nepřesvědčivý makroekonomický vývoj razantně růst.

2. Objem spravovaných aktiv ING Českého akciového fondu vzrostl více než 2,6krát. K jiným podstatným změnám nedošlo - fond zůstává věrný konvergenčnímu tématu středoevropských zemí s převahou českých akcií.

3. Pokud trhy nepřekvapí nějaká zcela nepredikovatelná událost, odhaduji výnos středoevropských akciových trhů na 5-15 %.

4. Středoevropské akciové trhy porostou o 5-15 %, stejně jako západoevropské. Americké dosáhnou maximálně10 %, japonské 10-20 %.

Akciové portfolio by mělo být vždy diverzifikováno - sázka na jeden region se často nemusí vyplatit. Preferuji Japonsko, střední i západní Evropu. Kdo chce diverzifikovat ještě více, může využít fondy zaměřené na globální rozvíjející se trhy.

Přes vysoké zhodnocení akcií firem těžících z růstu cen komodit (ropa, plyn, kovy - měď) bych je ještě nezatracoval. I kdyby přišel pokles cen ropy, zůstanou marže vysoké.

Většímu poklesu ceny mědi zabrání velká poptávka, spojená hlavně s růstem rozvíjejících se ekonomik. Je známo, že by měly ceny energií (elektřina) ve střední Evropě dlouhodobě konvertovat k úrovni v západní Evropě. V tržní ceně akcií to ale ještě není plně obsaženo.


Smíšené fondy

MILOSLAV ZÁBOJNÍK

fond J & T Opportunity CZK

Věk: 39 let

Manažer fondu: od září 2000

Předtím působil: 1. Týnská, DS Invest

Kam investuje: kvůli možnému konfliktu zájmů nikam; jinak by to byl fond J & T Opportunity CZK nebo akcie, které nakupuje

Záliby: historie


1. Bez komentáře.

2. Letos jsme proti minulosti investovali agresivněji do akcií, v jedné chvíli činil podíl akcií v aktivech fondu 99,8 %.

3. U fondů peněžního trhu ho odhaduji na 2-3 % p. a. podle durace portfolia (měly by participovat na růstu úrokových sazeb, na které je ale třeba se připravit). V případě dluhopisových fondů činí můj odhad opět v závislosti na duraci portfolia a rychlosti zvyšování sazeb 1-3 % p. a. Výnos těchto fondů bude naopak kvůli očekávanému zvyšování sazeb mírně klesat. Zhodnocení akciových fondů může činit podle skladby jejich portfolia a zaměření 5-25 % ročně. Oblíbené zůstanou středoevropské akciové trhy, byť bude jejich zhodnocení nižší než letos nebo loni.

4. Obecně budou akciové trhy v plusu. Růst střední Evropy odhaduji na 10-25 %, Evropy na 5-15 %, USA, ale i Japonska na 10-20 %, v Asii může dosáhnout 15-30 %, v Latinské Americe 10-20 %. Index Nikkei 225 může růst pomaleji než americké či evropské trhy hlavně kvůli možnému omezení expanzivní politiky v Japonsku a nižšímu výkonu tamější ekonomiky oproti americké. Akcie USA překonají především kvůli rychlejšímu růstu hospodářství i Evropu. Výnos indexu S & P 500 může přesáhnout 15 %, evropské trhy měřené indexem Dow Jones STOXX 50 stoupnou asi o 10-15 %. Největší šanci nabízejí akcie na trzích střední a východní Evropy, zejména Rusko a Rumunsko. Odvážní investoři by tedy měli dál sázet na střední Evropu a další kandidáty na vstup do EU, Rusko, Čínu, Indii a z Latinské Ameriky hlavně na Brazílii. Aktuální vývoj ve světě může přinést zisky odvětvím profitujícím z nedostatku surovin (zpracování ropy, železných a neželezných kovů, energetika obecně), polovodiče, komunikace, biotechnologie, farmaceutické společnosti.

Pandemie, přírodní katastrofy a terorismus asi ohrozí pojišťovací a zajišťovací společnosti, automobilový průmysl, cestovní kanceláře a letecké společnosti, strojírenství a potravinářské firmy.


ONDŘEJ KRÁL, Fond IKS balancovaný

Věk: 29 let

Manažer fondu: od roku 2000

Předtím působil: První investiční společnost (PIAS), Komerční banka

Kam investuje: bydlení, deriváty

Záliby: motorismus, lední hokej, historie Uhlířských Janovic


1. Pokračující dynamika růstu na trzích střední a východní Evropy, kauza Unipetrol.

2. Snížení alokace na maďarském a polském trhu ve prospěch domácích akcií v posledním čtvrtletí.

3.-4. Z hlediska akciových trhů očekávám globálně pozitivní trend. Výnos střední a východní Evropy odhaduji na 25-30 %, Evropy na 7 %, USA na 10 %, Japonska a Asie na 12 % a Latinské Ameriky na 25 %. Doporučuji proto investice do emerging markets (východní Evropa-Rusko, Latinská Amerika) a Japonska. Vyhnul bych se anglosaským trhům. Dařit se může bankám, pojišťovnám a informačním technologiím, nevěřím naopak farmacii a energetice.


ZDENĚK RAŠKA

Fond Prosperita Globální

Věk: 42 let

Manažer fondu: od roku 1994

Předtím působil: koncern Vítkovice

Kam investuje: zahraniční podílové fondy zaměřené na rozvíjející se trhy, fond Prosperita

Záliby: četba, angličtina, sporty, cestování


1. Slabý kapitálový růst čínského akciového trhu vzhledem k hospodářskému vývoji země.

2. Masivní investice v Maďarsku a v Rusku.

3. Akciové 20-25 %, dluhopisové 10-12 %, peněžní 2-3 %.

4. Doporučuji investice do vybraných zemí Latinské Ameriky, zejména Brazílie a Argentiny, USA, Ruska, Japonska a Indie. Z odvětví jsou to dál suroviny, hlavně ropa a měď i technologie.


Dluhopisové fondy

ONDŘEJ MATUŠKA

Conseq dluhopisový

Věk: 30 let

Manažer fondu: od vzniku fondu v září 2000

Předtím působil: Erste Bank ČR (pak Česká spořitelna)

Kam investuje: české a polské akcie, fondy Conseq Invest, méně zahraniční akciové fondy Franklin Templeton; samozřejmě i rodina a koníčky

Záliby: sportovní aktivity, cestování, horská turistika


1. Určitým překvapením byla relativní stabilita dlouhodobých výnosů, hlavně v USA, při zvyšování sazeb americkou centrální bankou Fed, akcelerující inflaci a hospodářské aktivitě. Zatímco spotřebitelská inflace v USA dosáhla koncem roku 15letého maxima a krátkodobé sazby se téměř zdvojnásobily na 4,25 %, výnos desetiletého dluhopisu jen mírně vzrostl ze 4,2 na 4,5 % začátkem prosince. Důvodem je hlavně vysoká globální likvidita a silná poptávka asijských centrálních bank. To svědčí o značné důvěře investorů v inflační vývoj americké ekonomiky i při silné dynamice hospodářského růstu v USA a ve světě a růstu cen surovin a energií.

2. Při růstu cen korunových dluhopisů jsme snižovali průměrnou duraci fondu a omezovali tak úrokovou citlivost portfolia vůči srovnávacímu indexu. Vzhledem k poklesu cen korunových dluhopisů ve 2. pololetí, k němuž vedly obavy z blížícího se zvyšování sazeb ze strany ČNB, to byla správná strategie. Ve 3. čtvrtletí jsme snižovali objem dluhopisů denominovaných ve zlotém a realizovali tak letošní zisky. Mírně přibylo obligací v eurech, které jsme zajišťovali proti měnovému riziku.

3. Výkonnost korunových středoevropských dluhopisových fondů může příští rok činit 2-5 %. Náš konzervativnější odhad vychází z možného zvyšování úroků kvůli rostoucím inflačním tlakům a silnému hospodářskému růstu (USA, ČR) nebo sílící " ekonomické aktivitě a spotřebitelské poptávce v eurozóně. Fed může zvýšit sazby o 100 bazických bodů na 5 %, Evropská centrální banka o 50 bazických bodů na 2,75 % a ČNB o 75-100 b. bodů na 2,75 až 3 %.

4. Zatímco letošní roční výnos korunových dluhopisových fondů odhaduji na 3-6 %, příští rok by mohl činit -1 až +5 % p. a. Při příznivém výsledku parlamentních voleb a ochotě snížit vysoké rozpočtové schodky může být premiantem maďarský obligační trh s roční výkonností 5-10 %. Výsledek polského trhu (2-7 %) patrně nedosáhne letos odhadovaných 9 %. Úrokové sazby v Polsku totiž mají jen omezený prostor k dalšímu poklesu. Relativně zajímavé mohou být díky očekávanému posilování slovenské měny (vstup do systému ERM II, spojený s budoucím přijetím eura, postupné další zlepšování obchodní bilance) slovenské dluhopisy. Po letos očekávaných 4 % může jejich výnos v roce 2006 činit 3-6 %.

Obligační trhy USA a eurozóny budou zřejmě pod tlakem dalšího zvyšování úroků. Jejich výkonnost proto odhaduji jen na 0-2 %. Zhodnocení českých obligací by mohlo činit 0-3 %. Doporučuji proto vsadit na dluhopisy zemí střední a východní Evropy, které mají prostor pro konvergenci výnosů k úrovni Evropské měnové unie, tedy Maďarsko, Polsko a Slovensko. Atraktivní a samozřejmě rizikovější je jihovýchodní Evropa v čele s Tureckem a Rumunskem. Jejich fiskální vývoj je příznivý, mohou zde klesat úroky a jejich měny posilovat. Očekávané otevření kapitálového trhu nerezidentům může zvýšit příliv zahraničních portfoliových investic do Rumunska.


MICHAL ONDRUŠKA

fond Raiffeisen Český

Věk: 34 let

Manažer fondu: od roku 1997

Předtím působil: Raiffeisen Capital and Investment

Kam investuje: stavební spoření, penzijní a životní pojištění, akcie, warranty

Záliby: sport, hudba, doutníky


1. Vzrostl zájem o správu portfolia ze strany privátních osob. Relativně nízké úroky, sílící povědomí o finančních trzích a některých nabízených produktech přiměly řadu občanů, kteří měli peníze na termínovaných vkladech, k hledání nových příležitostí. Roli hrají i poměrně vysoké výnosy českého akciového a dluhopisového trhu v posledních letech.

2. Z řady změn ve složení spravovaných portfolií velmi pozitivně hodnotím krátkodobé prodloužení durace v polovině listopadu, kdy byl trh pod tlakem relativně vysoké inflace za říjen. Poté silně korigoval.

3. Zhodnocení korunových středoevropských akciových fondů může činit 8-12 %, u investic do korunových dluhopisů 3-4 %, korunový peněžní trh nabídne asi 1,8-2,3 %.

4. Výnos ostatních rozvinutých trhů by mohl v lokálních měnách v průměru dosáhnout 6-10 %. Pokud bude, jak čekáme, globální ekonomika pokračovat v solidním růstu a inflace zůstane pod kontrolou, může být zajímavý trh USA, kde zřejmě končí cyklus zvyšování sazeb. Lákavá je i Asie, hlavně Japonsko, které jeví známky udržitelného oživení a po pětiletém poklesu akciového trhu také Čína. Při výběru zahraničních instrumentů by si měli korunoví investoři uvědomit, že česká měna může ročně posílit o jednotky procent a snížit tak výnos zahraniční investice. Proto zůstává zajímavý středoevropský region včetně českého trhu. Významnou roli bude dál hrát energie. V období ekonomického růstu se zaměřujeme na růstové sektory, např. informační technologie a materiály.PETR PODOLKA

ING Český dluhopisový fond

Věk: 34

Manažer fondu: od září 2004

Předtím působil: ING Český fond peněžního trhu, Česká rafinérská

Kde investuje: -

Záliby: -


1. Nic zvláštního se nevybavuji.

2. Patrně poměrně razantní zkrácení durace fondu v průběhu října.

3.-4. U dluhopisových fondů, které investují pouze do české koruny, odhaduji výkonnost v příštím roce od 0 do 3 procent. U fondů peněžního trhu může činit jedno až dvě procenta.


Fondy peněžního trhu

ONDŘEJ MATUŠKA

Fond Conseq Inv. dluhopisový konzervativní

1.-2. Viz odpovědi u fondu Conseq dluhopisového.

3.-4. Zatímco výkonnost korunových středoevropských dluhopisových fondů odhaduji příští rok na 2-5 %, u fondů peněžního trhu může činit 2-3 %, tedy více než letošních 1,5-2,5 %. Připomínám, že jde o konzervativnější odhad, ovlivněný dalším možným růstem úroků.ONDŘEJ KRÁL

Fond IKS peněžního trhu

1. Plochá výnosová křivka v USA.

2. Bez zásadních změn.

3.-4. Roční výnos korunových dluhopisových fondů odhaduji příští rok v korunách na 3-5 % a u fondů peněžního trhu na 1,7-2,3 %.


MARTIN ŠMÍD

fond Sporoinvest IS České spořitelny

Věk: 32

Manažer fondu: od roku 2000

Předtím působil: studium na VŠ

Kde investuje: stavební spoření, konzervativní i rizikovější podílové fondy, podílející se na výnosech na emerging markets

Záliby: cestování a fotografování


1. Překvapil mě růst emerging markets. Ceny ropy a většiny jiných komodit dál stoupaly až na nečekaně vysoké hodnoty. To mj. přispělo ke zlepšení fundamentů zemí těžících ropu a jiné komodity a nakonec vedlo k dalšímu poměrně razantnímu utahování kreditních prémií na emerging markets v celém roce 2005.

2. V portfoliu konzervativního fondu Sporoinvest nedošlo k žádné výrazné změně. Dál se ho snažíme maximálně diverzifikovat. Koncem roku 2004 jsem očekával, že se růstový potenciál korporátních dluhopisů na vyspělých trzích brzy vyčerpá, což se letos potvrdilo. Fond proto dál snižoval podíl firemních obligací v portfoliu a investoval spíše do méně rizikových aktiv.

3. Výnosy korunových fondů peněžního trhu se mohou koncem roku 2006 pohybovat kolem 2 %, podobně jako u dluhopisových fondů orientovaných hlavně na domácí trh. U obligačních fondů investujících do středoevropských dluhopisů mohou činit 4 %.

4. Ceny komodit a hlavně ropy zřejmě zůstanou vysoké. Proto stále považuji za atraktivní vybrané emerging markets a dál věřím podnikovým dluhopisům z regionu EMEA, zejména obligacím ruských a kazašských firem.


Připravil František Mašek

Související