Venkov získá snáze finance z EU

Zjednodušení pro žadatele, kteří se budou ucházet o finanční podporu na své projekty z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, připravilo Ministerstvo zemědělství.
Celkové zjednodušení se týká většiny projektů předkládaných na opatření z Programu rozvoje venkova. Výraznější pak je u malých projektů oceněných do jednoho miliónu korun.
Dobrou zprávou pro předkladatele malých projektů je to, že se od nich nebude vyžadovat výpočet finančního zdraví ani ekonomické životaschopnosti projektu. Díky tomu by se podávání žádostí mělo usnadnit a zrychlit. To se týká i administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu. Ministerstvo totiž počítá s tím, že využije existující registry. Například u malého projektu bude místo současných dvaceti příloh potřeba dodat pouze čtyři, u projektů nad jeden milión korun ještě navíc podklady pro výpočet finančního zdraví a u velkých projektů podklady k ekonomické životaschopnosti projektu.
Další povinné přílohy bude muset žadatel doložit jen tehdy, budou-li sloužit pro vyhodnocení projektů prostřednictvím výběrových kritérií, která navrhne národní monitorovací výbor.
Ministerstvo předpokládá, že projekty do jednoho miliónu korun budou v rámci Programu rozvoje venkova tvořit zhruba třetinu z projektů předkládaných na tzv. osu I, která je zaměřená na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.
Kolem čtyřiceti procent by to pak mělo být u osy III pro podporu kvality života na venkově.
Středně velkých projektů pohybujících se v pásmu od jednoho do pěti miliónů korun se snazší podání žádosti netýká.
I nadále bude nutné počítat finanční zdraví žadatele, které bude základním kritériem pro přijetí projektu. Těchto středně velkých projektů by u osy I i III měla být přibližně polovina ze všech předkládaných projektů. Asi pětinové zastoupení by podle předpokladů měly mít u obou os tzv. velké projekty nad pět miliónů korun. Základním kritériem přijatelnosti projektu bude opět finanční zdraví. Navíc bude muset žadatel o podporu prokazovat ekonomickou životaschopnost plánované investice.
Při porovnání nového operačního programu s dosavadním operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství by se měl citelně ztenčit seznam dokumentů, které bude potřeba předložit k žádosti o dotaci na opatření z Programu rozvoje venkova.

Související