Podnikatelé mají milióny z EU na dohled

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podpoří příští rok podnikatele sumou 1,9 miliardy korun. Z toho 1,475 miliardy korun přijde z veřejných zdrojů. V letošním roce banka formou úvěrů a dotací vyplatí malým a středním podnikatelům 2,2 miliardy korun, řekl generální ředitel banky Ladislav Macka. Pokles částky v příštím roce souvisí podle něho s tím, že se preferují dotační programy ze strukturálních fondů EU.
Nové programovací období strukturálních fondů by mělo přinést do Česka až 100 miliard korun z rozpočtu EU. Část programů zaměřených na zvýšení dostupnosti finančních prostředků pro podnikatelské projekty bude mít na starost záruční a rozvojová banka. Dostupnější budou jak pro začínající, tak i déle aktivní podnikatele. Finance budou dostupné především prostřednictvím nového Operačního programu Podnikání a inovace.
Nejstarší podpůrný program - Záruka - nabídne dvě novinky. První umožní jednoduše a rychle získat záruku pro menší investiční i provozní úvěry, neboť k ní postačí zaslání žádosti pomocí e-mailu a návštěva záruční banky bude potřebná pouze při uzavření smlouvy o záruce a vystavení záruky. Podnikatelské projekty podpořené zárukou budou v těchto regionech moci získat ještě jednorázový finanční příspěvek k zaručovanému úvěru.
Začínající podnikatelé budou moci příští rok využívat program Start určený pro financování vstupu do byznysu. Kromě bezúročných úvěrů, které bude poskytovat přímo záruční a rozvojová banka, si podnikatel bude moci zvolit i cestu k úvěru od bank spolupracujících s ČMZRB a v rámci toho i využít speciální typ záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Na podporu rozvojových projektů různé velikosti, a to až po projekty v řádu desítek miliónů, se budou využívat tzv. podřízené úvěry v rámci programu Progres. Tento program umožní podnikatelům v podobě speciálního typu úvěru získat dlouhodobý zdroj financování se splatností do 11 let a s odkladem splátek do šesti let. Podřízenost úvěru, tj. závazek jeho poskytovatele dát přednost ostatním věřitelům při úhradě pohledávek, umožňuje, aby se tento úvěr stal zajímavým zdrojem financování.
Pro projekty realizované na území hlavního města Prahy se připravuje program, který umožní začínajícím podnikatelům získat bezúročné úvěry a záruky s finančním příspěvkem. Rozvojové projekty bude možné podpořit zvýhodněnými zárukami.
Zachována zůstane i podpora na certifikaci dle norem ISO a programu EMAS, a to formou příspěvku z programu s názvem Certifikace.
Nové znění všech programů společně s formuláři žádostí a pokyny pro jejich předložení bude zveřejněno na www.cmzrb.cz.


Podmínky podpor podnikatelům v roce 2007

PROGRAM CERTIFIKACE
Příspěvek na získání certifikátu ve výši 50 % vynaložených nákladů na odborné poradenské služby externích konzultantů spojené s certifikací ISO nebo zavedením EMAS.
PROGRAM ZÁRUKA
Zvýhodněná záruka je poskytována ve výši až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Cena záruky činí ročně 0,1 až 0,3 %. Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem - pouze pro malé podnikatele.
PROGRAM PROGRES
Úvěr je poskytován do výše 25 miliónů Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % ročně a splatností až 11 let.
PROGRAM START
Program je určen pro drobné začínající podnikatele, kteří mohou získat bezúročný úvěr se splatností až sedm let do výše 0,75 mil. Kč, nejvýše do 90 % předpokládaných výdajů projektu. U úvěru je nutno doložit certifikát o absolvování vzdělávacího programu MŠMT.
PROGRAM TRH
Začínající podnikatelé mohou získat: bezúročný úvěr jako u programu Start a zvýhodněnou záruku s finančním příspěvkem - do výše 80 % jistiny úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč. Cena záruky činí 0,1 % p.a. z její výše. Poskytován je i finanční příspěvek ve výši 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru. Malý a střední podnikatel může využít zvýhodněné záruky ve výši až 80 % jistiny. Cena záruky je 0,1 až 0,3 % p.a.
Zdroj: ČMZRB

Související