Francie přistoupí k "postupnému a kontrolovanému" uvolnění restrikcí přístupu lidí z nových zemí Evropské unie na svůj pracovní trh. Po dnešní schůzce kabinetu, který se touto otázkou zabýval, to oznámil předseda vlády Dominique de Villepin. Uvedl, že odstranění restrikcí se bude týkat nejdříve některých pracovních oborů, kde má Francie problémy se získáváním pracovních sil. Jednotlivé detaily postupného uvolňování trhu budou ještě doladěny během jednání se sociálními partnery.

Francie musí podobně jako další "staré" země EU, které přechodné omezení vstupu na svůj pracovní trh zavedly, oznámit své rozhodnutí ohledně jeho dalšího uplatňování do konce dubna. Omezení se týká osmi středoevropských a východoevropských nových členských států včetně České republiky a Slovenska.

Omezení volného pohybu pracovních sil z většiny nových členských zemí EU zavedlo při jejich vstupu v roce 2004 dvanáct z patnácti předchozích členských států. Výjimku tvořily Irsko, Británie a Švédsko. V minulých dnech oznámily úmysl se k nim připojit Finsko, Portugalsko a Španělsko. Naopak Německo a Rakousko chtějí omezení zachovat. Jeho maximální doba je sedm let, tedy do roku 2011.

Při nedávném jednání s francouzským ministrem-zmocněncem pro pracovní vztahy a zaměstnanost Gérardem Larcherem se tři z pěti hlavních odborových ústředen vyslovily pro okamžité uvolnění restrikcí. Další dvě zaujaly rezervovanější postoj, podobně jako podnikatelská organizace Medef.

Postoj Francie je ovlivněn nynější situací na jejím pracovním trhu. Nezaměstnanost přes určité snížení v posledních měsících stále dosahuje 9,6 procenta a mezi mladými lidmi je dvaapůlkrát vyšší. Obavy z údajného ohrožení pracovních míst v zemi kvůli hypotetickému příchodu lidí z nových členských zemí EU sehrály určitou roli také při loňském referendu, ve kterém Francouzi odmítli navrhovanou ústavu EU.

Související