Nová vyhláška ministerstva kultury, která od 10. listopadu určuje výši odváděných autorských odměn z prodeje nenahraných nosičů, počítačových tiskáren, DVD rekordérů a dalších přístrojů, podle dovozců výrazně zvýšila tyto poplatky za nenahrané disky. Firmy tvrdí, že například cena jednoho balení několika DVD kvůli tomu vzrostla až o desítky korun.

Nově stanovené autorské poplatky platné od 10. listopadu

médium

poplatek

CD bez možnosti přepisování 0,4 koruny
CD s možností přepisování 2 koruny
DVD bez možnosti přepisování 1 koruna
DVD s možností přepisování 5 korun
Minidisk 4 koruny

Zdroj: Czech Association for Digital Storage Media and Players

Pavel Borowiec z nově založené asociace pro digitální paměťová média a přehrávače (Czech Association for Digital Storage Media and Players) novinářům řekl, že poplatek u jednoho nenahraného nosiče DVD-R a DVD+R se kvůli nové vyhlášce zvýšil z původních 0,30 Kč na jednu korunu. U DVD nosičů s možností přepisování vzrostl z 0,36 koruny na pět korun.

Například maloobchodní cena balení deseti kusů DVD-R se tak zvýšila z původních 103 Kč na 115 Kč. "U balení po 25 a 50 kusech DVD-R či DVD+R, která jsou stále populárnější, jde o zdražení o desítky korun," upozornil.

Asociace dovozců tohoto zboží chce proto jednat s ministerstvem kultury o změně vyhlášky tak, aby poplatky byly vráceny do původní podoby, kdy nenahrané nosiče byly zpoplatněny čtyřmi procenty z jejich ceny. V opačném případě podle obchodníků hrozí kolaps tuzemského trhu s nenahranými nosiči, z čehož budou profitovat nelegální prodejci.

Dovozci nenahraných nosičů totiž podle Borowiece nemohou vyšší poplatky utlumit na úkor svých marží, protože by byli ztrátoví. "Jestliže v červnu 2006 byl poplatek a marže dovozce přibližně ve stejné výši, nyní má obchodník odvádět z každého kusu DVD-R nebo DVD+R jako poplatek tři sta procent své obchodní marže," prohlásil Borowiec.

Pokud nebude vyhláška novelizována, zákazníci podle Borowiece přestanou zdražená média kupovat a dají přednost cenově dostupnějším nosičům od nelegálních prodejců, kteří poplatky neplatí. "Vážně tak budou ohroženy nejenom firmy, jejichž tržby v řádech stovek milionů korun ročně představují nezanedbatelný zdroj příjmů pro státní rozpočet, ale paradoxně hrozí i celkové snížení finančních odvodů pro autorské svazy," řekl.

Dovozci tvrdí, že snížení poplatků na původní úroveň by se nepromítlo ve výši odváděných autorských poplatků. Díky výraznému poklesu cen nosičů totiž v ČR vzrostl jejich prodej na několik desítek milionů kusů ročně. Zatímco například v roce 2003 se průměrná dovozní cena DVD-R podle údajů asociace pohybovala kolem 79 korun, nyní kvůli rostoucí konkurenci činí šest až sedm korun. "I při tak dramatickém poklesu cen médií došlo u společností sdružených v asociaci ke každoročnímu nárůstu plateb poplatků pro autorské svazy, jelikož prodej nosičů rostl ještě rychleji," podotkl Borowiec.

Na neuvážené zvýšení poplatků podle Borowiece doplatilo Maďarsko, kde se poté výrazně snížil prodej balení značkových nosičů. "Situace (v Maďarsku) začala být natolik kritická, že v současnosti se nenahraná média dokonce kolkují, což však nikterak neřeší skutečnost, že jejich prodej se výrazně přenesl do sféry šedé ekonomiky," upozornil Borowiec.

Nová vyhláška podle dřívějšího vyjádření ředitele odboru autorského práva ministerstva kultury Pavla Zemana nezavádí žádné nové poplatky. Za šíření uměleckých děl jejich prostřednictvím se mělo platit i dříve. Nově vyhláška zavádí jen vymezení typů přístrojů a nosičů a stanovuje paušální odměny u některých přístrojů a u všech nosičů. Ceny přístrojů, které rozmnožování umožňují, by se podle ministerstva nemusely měnit.

Podle vyhlášky se například z inkoustové tiskárny odvádí autorským svazům podle ceny přístroje 45 až 900 korun. U laserové tiskárny se poplatek pohybuje mezi 120 a 6750 korun. Za CD a DVD rekordéry se budou autorským svazům odvádět stejně jako dosud tři procenta z dovozní nebo výrobní ceny.