Narozena: 7. listopadu 1867 ve Varšavě
Zemřela: 4. července 1934 v Sallanches u Paříže

marie_curie.jpgMarie Curie-Sklodowská se narodila ve Varšavě jako nejmladší z pěti sourozenců. Její matka byla učitelkou hudby a otec profesorem matematiky a fyziky na gymnáziu. Když jí bylo deset let, maminka jí zemřela na tuberkulózu.

V době, kdy byla Marie školačkou, bylo Polsko pod ruskou nadvládou. Poláci nenáviděli carský útlak, který po potlačeném krvavém polském povstání ještě zesílil. Začaly přibývat různé zákazy, mezi které patřilo také to, že děvčata nesmějí studovat žádnou z polských univerzit. Marie ale po vzdělání toužila. Po dokončení ruského lycea krátce působila jako domácí učitelka. Byla velkou vlastenkou, chodila mezi dělníky a předčítala jim polské i světové klasiky, aby nezapomněli svůj rodný jazyk. V té době se totiž v Polsku mluvilo pouze rusky.

První fyzikářka s doktorátem na světě

Z Varšavy se Marie přestěhovala do Krakova, který byl v područí Rakušanů. Pracovala jako vychovatelka a větší část peněz posílala své sestře na studia medicíny na pařížské Sorbonně. Když sestra dostudovala, začala na stejné škole pro změnu studovat Marie. Bylo jí tehdy 24 let a byla první ženou v historii Sorbonny, která šla studovat fyziku a chemii. Jelikož měly sestry spolu velmi krásný vztah, podporovala ji na studiích naopak sestra. Na akademické půdě poznala Marie svého budoucího o osm let staršího manžela Pierra Curie. Když Pierre dokončil doktorát, požádal ji o ruku. Mariina velmi katolicky založená rodina nemohla dlouho zapomenout, že neměli svatbu v kostele. Z manželství se narodily dvě dcery Irena a Eva.

Po dokončení studií (byla první žena na světě, která měla doktorát z fyziky) začala na popud svého manžela pracovat u známého vědce Henriho Becquerela. Na základě Becquerelových objevů (záření uranových solí) se začala společně se svým mužem věnovat výzkumu radioaktivity. V roce 1898 izolovali polonium (název má podle její vlasti) a později také radium. Oba manželé pracovali s obrovským nasazením v ne zrovna v kvalitních podmínkách. Na svoje objevy zpracovali několik tun smolince z jáchymovských dolů. Objev radia měl velký přínos hlavně v medicíně. Dalším jejich objevem byly dva druhy záření, alfa a beta.

V roce1903 byla Marii jako první ženě na světě udělena Nobelova cena za fyziku: zkoumání radiačních jevů. Cenu získala společně s Antoinem Henrim Becquerelem a Pierrem Curie. Druhou Nobelovu cenu obdržela za chemii v roce 1911 za objev radia a polonia. Tato druhá Nobelova cena umožnila Marii přemluvit francouzskou vládu k založení Ústavu pro radium, kde se stala ředitelkou.

Skvělá manželka i matka

curie.jpgManželství Pierra a Marie bylo velmi harmonické. Pierre byl vědec se vším všudy: nepraktický, chaotický a roztržitý. Oproti němu Marie byla nejen skvělá odbornice ve svém oboru, ale také vynikající manželka a matka. Dokázala i přes obrovské pracovní vytížení udržet chod rodiny v dokonalém stavu a vychovávat dvě dcery, vždy s nohama pevně na zemi. Pierre byl na ni hrdý a při každé možné příležitosti to také dával patřičně najevo. Prohlašoval, že bez Marie by nebyl ničím.

Pierre zapomínal skoro na vše, ale co si pamatoval naprosto přesně, bylo datum jejich sňatku. Vždy při této příležitosti koupil Marii něco hezké "jen tak na památku", jak říkal. Když se vydal 19. dubna 1906 koupit Marii zase něco "pro radost", byl při neopatrném přecházení ulice sražen koňským spřežením. Na místě zemřel. Marie se zhroutila a jen díky své sestře, která jí neustále připomínala, že má dvě děti a práci, ve které teď musí pokračovat za dva, byla schopna žít dál. Začala se plně věnovat výzkumu radioaktivních látek, které také byly příčinou jejího stále se zhoršujícího zdraví. Měla špatnou funkci ledvin, šedý zákal a špatnou krvetvorbu. Nic z toho ji ale neodradilo od dalšího vědeckhou bádání a za první světové války dokonce jezdila s pojízdnou rentgenovou laboratoří a pomáhala zachraňovat ve válečné vřavě lidské životy.

Věda není jen mužskou záležitostí

Marie Curie-Sklodowská nebyla jen dvojnásobnou nositelkou Nobelovy ceny, ale dostala i řadu jiných ocenění. Byla členkou různých světových akademií a vědeckých společností a za přínos v oblasti vědy dostala16 medailí a 10 cen. Byla také jmenována profesorkou pařížské Sorbonny, tohoto jmenování si zvlášť považovala. Velkou radost měla z toho, že ve vědecké práci rodičů pokračuje její dcera Irena se svým manželem Frédericem Joliotem. Škoda, že se nedožila toho, když její dcera a zeť dostali v roce 1935 Nobelovu cenu za objev umělé radioaktivity.

V roce 1925 navštívila Marie Curie Prahu, Karlovy Vary a Jáchymov, který ji zajímal nejvíc. Chtěla osobně poznat město, ze kterého měla smolinec. Když ji horníci nabídli možnost sfárat do dolu, ani na vteřinku nezaváhala.

Dlouhodobá práce s radioaktivními látkami si vybrala svou daň, Marie Curie onemocněla zhoubnou leukémií, které 4. července 1934 ve věku 67 let podlehla.

Ostatky Marie Curie-Sklodowské jsou uloženy v pařížském Pantheonu a chemický prvek č. 96 byl pojmenován na její počest curium. Tato slavná a významná žena na poli vědy dokázala, že pílí, vytrvalostí, houževnatostí a odříkáním lze dosáhnout velkých objevů. Ukázala tak všem pochybovačům, že exaktní věda není jen mužskou záležitostí.

Související