Poslanec dostal trest, jenž soudy ještě neznají.

Hráči, jenž nastoupili do druhého poločasu, zvrátili průběh zápasu.

Komerční banka pro každou bezhotovostní platbu v zahraničí používá při konverzi kurs deviza střed, jež je ještě výhodnější.

Novela, jíž jste předkládal, úspěšně prošla prvním čtením.

Co věta, to chyba. Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Sport...

Vztažné zájmeno jenž, jež je variantou vztažného zájmena který. Je to zájmeno, které už bylo na ústupu, jak ale v jedné své přednášce vysvětloval pan profesor Jedlička, vstalo z mrtvých, protože ho jazyk potřeboval.

Ve složitěji konstruovaných souvětích s několika větami vztažnými nemůžeme stále opakovat který, kterému...Tvary zájmena jenž musíme tedy opravdu znát!

Osobní zájmeno on, ona, ono, oni, ony, ona skloňujeme bez nejmenších potíží. Stačí k příslušnému tvaru zájmena on přidat ž a máme vystaráno: Poslanec dostal trest, soudy neznají trest - tedy jej, přidáme ž a máme: Poslanec dostal trest, jejž soudy neznají. Poslanec, jeho+ž trest,poslanci, jemu+ž byl svěřen tento úkol, poslankyně, její+ž hlas rozhodl, kolega, jeho+ž jsem potkal (či: jej+ž jsem potkal), soused, k němu+ž mám důvěru, předseda, o něm+ž jsme hovořili, redaktorka, k ní+ž jsme se odebrali.

Nějak se nám tam však nedostal ten nešťastný nominativ, první pád. Tvary prvního pádu se totiž musíme naučit:

Redaktor, jenž hovořil.

Stůl, jenž stál.

Redaktorka, jež hovořila.

Děvče, jež se opozdilo.

Studentky, jež se připravují ke zkoušce.

Děvčata, jež se vrátila pozdě.

 Ano, všimli jste si toho. To nejobtížnější jsme vynechali: první pád rodu mužského životného v množném čísle. Poněkud zvláštní tvar - již. Tedy nikoli hráči, jenž nastoupili do druhého poločasu, nýbrž hráči, již nastoupili do druhého poločasu. Proti kteří stojí již. Tady narážíme na jev, jemuž říkáme tvarová homonymie. Právě v této větě by mohlo dojít k nedorozumění - tvar již je totiž shodný s tvarem příslovce času(již - už). Tam, kde by k tomuto nedorozumění mohlo dojít, se zájmenu již prostě vyhneme a užijeme zájmena kteří: Hráči, kteří nastoupili do druhého poločasu...

A ještě poznámka: pozoruji ji, tedy: budova, ji+ž pozoruji.Tady nám dělá potíže délka. Pomůžeme si odpovídajícím tvarem zájmena ta: vidím tu, vidím ji; bez - bez (+ž); s tou - s (+ž). Tedy nikoli novela, jíž jste předkládal, nýbrž novela, již jste předkládal (předkládal ji jako tu). A to je vše. Jak snadné!

Související