Poprvé strop na pojištění

Maximální vyměřovací základ na sociální a zdravotní pojištění bude čtyřnásobkem průměrné měsíční mzdy. Tento základ bude platit jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Podpora státu

Porodné

  • Snižuje se na 13 000 Kč za každé dítě

Třírychlostní rodičovský příspěvek

  • Dvouletá mateřská dovolená - 11.400 korun měsíčně. Tři roky doma s dítětem - 7600 korun měsíčně. Čtyřletá mateřská - příspěvek 7600 do 21 měsíců věku dítěte, pak 3800 korun měsíčně.

Přídavek na dítě

  • Nárok mají jen rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Získat mohou 500 Kč na dítě do 6 let, 610 Kč na dítě do 15 let, 700 Kč do 26 let.

Sociální příplatek

  • Nárok mají rodiče pečující o nezaopatřené dítě. Příjem rodiny v předcházejícím kalendářním čtvrtletí ale nesmí převýšit dvojnásobek částky životního minima rodiny. Výše dávky klesá s rostoucím příjmem rodiny. Nejnižší příplatek činí 50 Kč měsíčně.

Dávky pěstounské péče

  • Jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do péče. Do 6 let věku dítěte - 8 tisíc Kč, od 6 do 15 let - 9 tisíc Kč, od 15 do 26 let - 10 tisíc Kč. Dávky se nebudou valorizovat.

Příspěvek na školní pomůcky

  • Takzvané pastelkovné se ruší.

Pohřebné

  • Nárok se ruší. Výjimka platí pouze tehdy, je-li pohřeb vypraven rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti.

Dávky v nezaměstnanosti

Kdo nepracuje 12 měsíců a déle, bude pobírat pouze existenční minimum. Ustanovení se nevztahuje na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let.

Uchazeč o zaměstnání, s nímž zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních povinností nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Postižení nelegální práce

  • Uchazeč o práci, který byl kvůli nelegální práci vyřazen z evidence, bude moci znovu požádat o zařazení do evidence uchazečů až po uplynutí šesti měsíců.

Nemocenské pojištění

Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění je odložena o další rok, na 1. 1. 2009.

Maximální výše měsíční dávky v nemoci se sníží o 1300 až 3500 Kč měsíčně. Při platu 10 tisíc hrubého bude činit 4 806 Kč, při platu 40 000 dosáhne maxima 10 368 Kč.

Pro výši nemocenského pojištění a podpory při ošetřování člena rodiny se do 1. redukční hranice započítává 90 % denního vyměřovacího základu.

Výše nemocenského činí

  • 60 % denního vyměřovacího základu pro 4. až 30. kalendářní den pracovní neschopnosti. 66 % denního vyměřovacího základu pro 31. až 60. kalendářní den pracovní neschopnosti. 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

  • Výše podpory při ošetřování člena rodiny je 60 % denního vyměřovacího základu. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 69 % základu.

Nepřehlédněte

Za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nenáleží ani nemocenská, ani plat či služební příjem.

 

Předchozí článek - Průvodce změnami daní
Pokračování v článku Reforma zdravotnictví

Další články reformního speciálu Hospodářských novin
hledejte na ihned.cz/reforma

ONLINE KALKULAČKA
Spočítejte si, jak přijetí reformy změní vaše výplaty
Jak bude vypadat vaše čistá mzda podle návrhu reformy veřejných financí, který schválila Poslanecká sněmovna?

Související