Po víceleté přestávce byl pro veřejnost znovu otevřen letohrádek Mitrovských v Brně. Navštívit ho bude možné v rámci výstavních sérií a kulturních a společenských aktivit od konce března.

Historie letohrádku

tip_mLetohrádek je ojedinělý svou architekturou - byl postaven koncem 18. století v tehdy módním luisézním dekorativním stylu Ludvíka XVI. a odlišuje se tak od ostatní pozdně barokní architektonické zástavby Brna i celého regionu. Letohrádek, jehož autorství není prozatím jednoznačně určeno, plnil funkci tzv. zahradního kasina a krášlil kdysi rozlehlou zahradu hrabat Mitrovských. Nechal ho postavit hrabě Antonín Arnošt Mitrovský, člen brněnské lóže svobodných zednářů a mecenáš tamní univerzity. Unikátní je stavba také rozsahem dochované freskové výzdoby v hlavním sále. Původně byl letohrádek obklopen "sentimentální filozofickou" zahradou plnou symbolů ve francouzsko-anglickém stylu. V zahradě stával také skleník na ananasy a oranžérie.

V letohrádku se budou konat kulturní a společenské akce 

Dnešní interiéry zámku budou dovybaveny originály a zejména kopiemi mobiliáře ve stylu Ludvíka XVI. Stavba bude sloužit především výstavám věnovaným historii, výtvarnému umění, designu či fotografii, ale i koncertům, divadelním představením, autorským čtením, přednáškám a besedám nebo svatbám.

První výstava v letošním roce, nazvaná Jaro a Velikonoce v letohrádku Mitrovských, se uskuteční od 22. do 30. března (vstup vždy mezi 10. a 17. hodinou). Na druhou polovinu roku se pak chystá expozice na téma Rok ve městě a na vsi, která postupně zmapuje typické moravské tradice. Červenec bude patřit dožínkám a září a říjen vinobraní a sběru úrody.

V těsném sousedství letohrádku se nachází historický areál starobrněnského augustiniánského kláštera s bazilikou, vzácnou knihovnou a muzeem J. G. Mendela. (in)
www.letohradekbrno.wz.cz  

Související