Znojemské podzemí bude přístupné turistům také v zimních měsících. Město se rozhodlo vyjít vstříc turistům a zavedlo prohlídky celoročně.

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám

Znojemske_podzemi.jpgSystém chodeb a sklepů pod historickým středem města je dlouhý asi 27 kilometrů a místy má až čtyři patra. Žádné historické plány podzemní se však nedochovaly. Jde o unikátní historickou památku, znojemský labyrint podzemních chodeb patří k největším ve střední Evropě. Ze dvou nalezených letopočtů se předpokládá, že počátek budování chodeb spadá do přelomu 14. a 15. století. Každý obytný dům měl podzemní prostory, které sloužily k hospodářským účelům, k ukládání úrody, vína, zboží a také jako úkryt, pokud bylo město napadeno. Podzemí bylo opatřeno větracími šachtami, kanalizací, studnami s pitnou vodou a dokonce i kouřovody. Na stavbě se vedle nádeníků, dělníků a městské čeledi podíleli i jihlavští havíři.

Prohlídková trasa měří jeden kilometr. Začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici, spojující Horní náměstí s Masarykovým. V období adventu čekají na návštěvníky pohádkové prohlídky, a to ve dnech 7. a 14. prosince.

Čtěte více

Otevřeno celoročně

Říjen - duben: pondělí -sobota 10.00 - 17.00, neděle 13.00 - 16.00 hod.
květen - červen, září: denně 9.00 - 17.00
červenec - srpen: denně 9.00 - 18.00

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč

Související