Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), od níž mají praktičtí lékaři tři čtvrtiny všech peněz za léčení, po lékařích žádá řádově desetitisíce korun za překročení limitů. Praktičtí lékaři pro děti i dospělé proto začnou radit pacientům, aby od VZP odešli. Se zaměstnaneckými pojišťovnami lékaři žádné problémy nemají. Kvůli postupu VZP vyhlásilo zhruba 7500 praktiků krizový stav. Chtějí tak varovat, že jejich potíže mohou dopadnout na pacienty. Odmítat pacienty ani vybírat od nich hotovost zatím nebudou.


"Pracujeme na tom, abychom vytvořili žebříček pojišťoven podle toho, jakým způsobem se k nám chovají," řekl předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavel Neugebauer.


Podle vedoucí tiskového oddělení VZP Evy Novákové je problém v novele seznamu výkonů. Prosadila ji Česká lékařská komora, když byl jejím prezidentem David Rath. Novela zvýšila bodovou hodnotu výkonů až o 40 procent. "Na toto zvýšení nebyl v systému dostatek financí, proto byly stanoveny limity," vysvětlila.


Neugebauer uvedl, že sdružení připravuje podklady pro penalizaci VZP. Chce-li VZP zpět peníze, které vyplatila nad rámec vyhlášek, budou lékaři na oplátku chtít od VZP všechny peníze, které jim dluží tím, že opožďovala platby. "Není-li vůle ke kompromisu na straně VZP, budou se lékaři chovat stejně," řekl.


Podle Neugebauera lékaře rozhořčilo, že jim VZP posílá informace o srážkách těsně před koncem roku, kdy už nemají možnost se ohradit. "Postup, jakým VZP přistoupila k lékařům, je zarážející a nelze se divit, že jsou naštvaní a chystají se na protiakce," řekl.


Ze 40.000 lékařů je 5300 praktiků pro dospělé a 2200 pro děti a dorost. Podle Neugebauera jsou lékaři "naštvanější", než když v květnu pořádali protesty proti tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi. Nyní se jejich nespokojenost obrací proti VZP, již vede Rathův dlouholetý spolupracovník Pavel Horák. Nynější srážky příjmů lékařů jsou na základě úhradových vyhlášek, které vydal Rath.


Měsíční příjem ordinace je mezi 80.000 až 100.000 korun, tři čtvrtiny, 60.000 až 80.000, od VZP. Na režii ordinace jde zhruba polovina příjmů. Pokud má lékař nyní vrátit 100.000, je to více než dvojnásobek jeho průměrného měsíčního příjmu od VZP.


VZP je nejstarší a největší zdravotní pojišťovna v Česku. Funguje od 1. ledna 1992. Je u ní pojištěno zhruba sedm milionů klientů. Loni na podzim uvalilo ministerstvo zdravotnictví na VZP nucenou správu. Tehdejší ministr David Rath to zdůvodnil narůstajícím dluhem VZP, který překročil 12 miliard korun. Nucená správa skončila v polovině letošního roku s nástupem nového ředitele VZP Pavla Horáka.

Související