Občanské sdružení Athinganoi vydalo první monografii romské literatury v Česku. Publikaci napsala Alena Scheinostová a nese název Romipen: Literaturou k moderní identitě. Podle ředitelky společnosti Athinganoi Gabriely Hrabanové představuje kniha romské psaní jako jev úzce provázaný s celosvětovým emancipačním úsilím Romů. "Vodítkem autorce knihy byla idea nově objevované a budované tvárnosti romství (romipen), jak ji zrcadlí a následně formují jednotlivé autorské texty," uvádí Hrabanová. Romipen v překladu znamená romské tradice nebo romská kultura. Zahrnuje všechny zásady, jejichž znalost a respektování bylo podstatné pro každého člena romské komunity. Určovalo způsob chování každého jednotlivce k příslušníkům vlastní skupiny i romského etnika obecně.

Související