Letošní novoroční projev prezidenta Václava Klause byl podle premiéra Mirka Topolánka (ODS) státnický a měl jasné hodnotové poselství. S jeho stěžejními body souhlasí. Také šéf sociální demokracie a bývalý předseda vlády Jiří Paroubek v zásadě souhlasí s Klausovými názory na vnitropolitickou situaci, rozchází se s ním ale v postojích k zahraniční politice.


Prezident dnes znovu varoval před přijetím euroústavy a důsledky, které by z toho plynuly. Tvrdou kritiku za tento názor, stejně jako i za jiné části proslovu, sklidil Klaus od šéfa zelených Martina Bursíka. Šéf lidovců Jiří Čunek, s jehož stranou a zelenými Topolánek připravuje vládu, ocenil, že Klaus v tradiční řeči upozornil na důležitost mezilidských vztahů. Také ostatní politici hodnotili tuto část velmi kladně.


Klausovo postesknutí nad tím, že sedm měsíců od voleb nemá země stále vládu s důvěrou sněmovny, ale komentoval tak, že vzhledem ke svému přístupu k povolebnímu dění nese i Klaus sám "část viny, nikoliv však hlavní vinu." Prezident podle Čunka mohl postupovat v některých případech rychleji, například přijmout dříve Paroubkovu demisi.


Podobný názor má šéf komunistů Vojtěch Filip. Klaus podle něj udělal chybu, když Topolánka jmenoval znovu premiérem. "Mohl dát klidně druhou příležitost i někomu z pravice, ale ne znovu Topolánkovi," řekl Filip. Přestože s některými pasážemi projevu souhlasí, ohradil se proti názoru, že je země rozdělena na dvě poloviny, že "síly pravice a levice jsou v podstatě vyrovnané". Filip argumentuje tím, že zatímco levice má ve dvousetčlenné sněmovně opravdu polovinu, pravice jen 94 křesel; zelení, kteří mají šest poslanců, nejsou rozhodně pravicově vyhraněni, dodal.


Podle Bursíka Klaus použil zbytečně silná slova, když přirovnal situaci v zemi ke studené občanské válce. Bursík Klausovi vyčítá, že přitom sám "vede politiky špatným směrem, tlačí je do velké koalice, která by byla upatlaným kompromisem."
Politoložka Vladimíra Dvořáková však považuje výrok o studené občanské válce za výstižný. "Jsou to silná slova," uznala Dvořáková. Politici se ale podle ní dlouhodobě nechovají jako soupeři, ale nepřátelé, což má hluboké dopady. S prezidentem proto v tomto bodě souhlasí.


Paroubek, Bursík i Filip se shodují v kritice Klausova varování před snahami Německa, jež se dnes na půl roku ujalo předsednictví EU, oživit evropskou ústavu, kterou v minulosti zamítli v referendech Francouzi a Nizozemci. Prezident varoval před přílišnou kontrolou ze strany unie.


"Co se týká zahraniční politiky, prezident předvedl konzistentní postoje jak vzhledem k našemu členství v NATO, tak v EU. Zcela sdílím jeho obavu z nahrazení práva veta v nové evropské ústavě většinovým hlasováním," tlumočil Topolánkův názor Martin Schmarcz z tiskového odboru vlády.


Bursík ale Klausovo varování před snahami německého předsednictví označil za xenofobní. Právě u německých zelených chce hledat inspiraci a sbírat zkušenosti pro přípravy českého předsednictví, kterého se země ujme v roce 2009.
Paroubek, Bursík i Filip se domnívají, že ústava přijatelná pro všechny členy EU, podle jejíchž pravidel bude dál společenství fungovat, je potřebná. Hlubší integrace otevírá ČR podle Paroubka nové příležitosti.


"Prezident Klaus zůstává svůj, není to žádný posun v jeho názorech," uvedla Dvořáková. Zaujalo ji ale, jak velký prostor Klaus problematice EU věnoval. Stejně jako Bursík prý zatrnula, když uslyšela první část věty o Německu. Přestože z jejího obsahu vyplývá, že Klaus mluví o euroústavě, připouští Dvořáková, že Bursík možná se svou obavou z xenofobie pravdu má, protože slova o německém předsednictví prezident akcentoval. "Možná to bylo jen kouzlo nechtěného, ale mám podezření, že možná tomu tak není," uvedla politoložka.


V otázce EU se všichni lídři shodli s Klausem v tom, že je třeba, aby se ČR chovala k Bulharům a Rumunům, kteří dnes do unie vstoupili, jako k rovnocenným partnerům.


Téměř všichni politici se také shodli na potřebě reforem, o níž Klaus mluvil. "Já mu za tuto odvahu v situaci, kdy protireformní síly mají silné pozice, velice děkuji. Je to jasná výzva hlavy státu, aby nová vláda byla. Chápu to i jako pozitivní východisko ze situace, kterou Václav Klaus nazval 'studenou občanskou válkou'", uvedl Topolánek. Šéf ČSSD Paroubek řekl, že by spíše preferoval formulaci "potřeba permanentních reforem". "Reformy dělala i moje vláda a dělaly je také předešlé vlády, jinak by Česká republika nepatřila k tak rychle se ekonomicky vyvíjejícím státům s tak rychle rostoucí životní úrovní," uvedl expremiér.


Také Paroubek vítá Klausovu naléhavou výzvu k nalezení východiska z patové situace. Soudí ale, že hlava státu vyzvala ke kompromisu a dohodě a tím se ODS, lidovci a zelení neřídí. Paroubkovi vadí, že vedou jednání o personálním složení vlády a jejím programu, aniž tyto věci konzultují s ČSSD.

Související