Předsedkyně Nejvyššího soudu (NS) Iva Brožová podala k Ústavnímu soudu (ÚS) další ústavní stížnost. Brojí v ní proti jmenování Jaroslava Bureše místopředsedou NS. Ve stejné věci již podala kompetenční žalobu, která zahajuje jiný typ řízení u Ústavního soudu a soudci o ní dosud nerozhodli. "Chci vyčerpat všechny možnosti ochrany práva," řekla Brožová, která se již po zotavení z těžkého zranění vrátila do funkce.


"Dne 28. prosince 2006 byla Ústavnímu soudu doručena další ústavní stížnost předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové směřující proti rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause z 8. listopadu 2006, kterým prezident jmenoval Jaroslava Bureše místopředsedou Nejvyššího soudu," uvedl předseda ÚS Pavel Rychetský.


Předtím šlo o kompetence, nyní o křeslo
Zatímco kompetenční žaloba řeší spor o pravomoci mezi dvěma státními orgány, ústavní stížností lze napadnout rozhodnutí státního orgánu, kterým se člověk cítí poškozen. Ústavní soud by tak měl rozhodovat o podstatě sporu i v případě, že odmítne žalobu, protože nebude považovat neshody mezi prezidentem a předsedkyní soudu za kompetenční spor státních orgánů.


V ústavní stížnosti se Brožová podle vlastních slov opírá především o evropskou úmluvu o lidských právech a českou Listinu základních práv a svobod. V úmluvě odkazuje na článek zakotvující právo zastávat názory bez zasahování státních orgánů. Prezident podle ní při jmenování Bureše obešel "pod záminkou aplikování ústavy zákonem předvídaný názor předsedkyně Nejvyššího soudu".


Brožová již dvákrát uspěla
V listině se Brožová odvolává na článek stanovující právo na nikým nerušený výkon funkce. "Vycházím z již existujícího nálezu Ústavního soudu ve věci mého odvolání. Jde o ochranu před libovůlí státu při výkonu funkce," uvedla Brožová.
Brožová už u Ústavního soudu uspěla se dvěma stížnostmi. Poprvé soud zrušil její odvolání z křesla předsedkyně, podruhé anuloval přidělení Jaroslava Bureše jako řadového soudce k Nejvyššímu soudu. Bureš i nadále zůstává místopředsedou, neboť jmenování do této funkce není podmíněno předchozím přidělením.


Brožová se domnívá, že prezident neměl právo Bureše jmenovat. Nejvyšší soud má mít podle ní pouze jediného místopředsedu. Bureš je vedle Pavla Kučery druhým zástupcem Brožové. Předsedkyně NS dlouhodobě Bureše kritizuje. Právníka, který byl mimo jiné ministrem spravedlnosti a kandidoval na prezidenta, pokládá za příliš politického člověka.
Brožová se od léta v domácím léčení zotavovala z těžkého zranění po kolizi s automobilem. Od prosince je již zpět v úřadu.

Související