Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nebude prozatím žádat od praktických lékařů vracení desetitisícových částek za překročení limitů. Ředitel VZP Pavel Horák oznámil, že při vyúčtování přeplatků za první pololetí minulého roku zjistila VZP chyby v číselníku, podle něhož se úhrady počítají.


VZP nyní prověří, zda nejsou chyby i ve výpočtech pro praktiky pro dospělé. Kvůli postupu VZP vyhlásili praktici 28. prosince krizový stav. Předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavel Neugebauer řekl, že krizový stav měl smysl a lékaři ho zatím neodvolají.


"V tuto chvíli VZP vyúčtování s okamžitou platností pro všechny praktické lékaře pozastavuje," řekl Horák. Vysvětlil, že chyby způsobil dodavatel VZP, firma Hewlet Packard cz, v případě pediatrů došlo k záměně dvou čísel v kódech nejčastějších výkonů.


"My všechna vyúčtování znovu prověříme, máme už k dispozici opravenou verzi programu. Dokud si nebudeme stoprocentně jisti, že výpočet je naprosto korektní, další vyúčtování nebudeme rozesílat," řekl ředitel.


Neugebauer zpochybnil, že by VZP na chybu přišla, pokud by lékaři nevyhlásili krizový stav. "Musíme vyčkat na přesnou informaci, o co přesně jde, pak můžeme zareagovat. Takových prohlášení jsme zažili už celou řadu," řekl a připomněl, že praktiky trápí také uzavírání smluv s VZP. Řada lékařů nemá prodloužené smlouvy ani na loňské druhé pololetí a žádný lékař v ČR zatím nemá smlouvu na letošní rok.


Zástupce firmy Hewlet Packard cz. Karel Taschner vysvětlil, že při přepisování tabulky "došlo vinou lidského faktoru k záměně hodnot u dvou výkonů, místo šestky byla devítka, z čehož plyne nesprávný výpočet". Firma již dodala VZP nový program a lékařům se omlouvá.


"Vyúčtování bude provedeno přesně podle dohod s praktickými lékaři, není důvod k vyhlašování krizového stavu," dodal Horák. Chyba se podle dosavadních zjištění týká zhruba 2100 praxí. Ředitel potvrdil, že VZP zohlední, když lékař poskytl letos více péče, protože mu s růstem porodnosti přibylo registrovaných pacientů.


Horák dále uvedl, že VZP hodlá provést vyúčtování péče praktikům za celý rok 2006, jak se na tom zástupci lékařů s Horákem dohodli. Doposud se vyúčtovávala pololetí samostatně. V prvním pololetí však vyhlášky tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha stanovily pro praktiky přísné limity, takže by lékaři museli vracet VZP peníze, jež dostali v zálohách. V důsledku chyby v počítačovém systému tyto vratky stouply na desetitisíce.


Letos už nebude podle Horáka účtování založeno na složitých výpočtech po uplynutí období. Nová vyhláška ministra zdravotnictví Tomáše Julínka umožňuje, aby si lékaři předem spočítali, kolik za péči dostanou. VZP bude platit za práci v konkrétní ceně, nikoli v bezejmenných bodech


Ordinace praskaly ve švech
V prvním pracovním dni roku bylo v ordinacích praktiků pro děti i dospělé plno lidí s virózami. Lékaři pracují naplno, i když nevědí, kolik jim Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) za léčení dá. Praktici vyhlásili 28. prosince kvůli postupu VZP krizový stav. Někde lékaři dokonce zavřeli ordinace a šli se zeptat na VZP, kolik jim za práci zaplatí.


Ředitel VZP Pavel Horák řekl, že zhruba do týdne by měla územní pracoviště začít rozesílat jednotlivým praxím návrhy cenových dodatků. Uvedl, že VZP to nemohla udělat dříve, protože vyhláška o cenách péče vyšla ve Sbírce zákonů až 30. prosince. Ministr Tomáš Julínek ji podepsal těsně před Vánoci. VZP podle ředitele neprodleně připravila návrhy, zhruba týden potrvá, než je zkontroluje se zněním vyhlášky pro zhruba 15 typů poskytovatelů.


"Poskytujeme péči a nevíme za kolik, pak dodatečně se dozvíme, co nám VZP zase strhne," prohlásil Jan Jelínek ze Sdružení praktických lékařů. VZP těsně před Vánoci rozeslala praktikům dopis s požadavkem, aby jí vrátili řádově desetitisíce korun za překročení limitů.

Související