Národní srovnávací zkoušky, které letos poprvé nahrazují přijímací řízení na některé vysoké školy, spějí k prvnímu ze tří termínů.  Uchazeči o studium na těchto vysokých školách tak mají možnost poprvé absolvovat zkoušku, která je rozhodující pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Oproti jiným vysokým školám mají tito uchazeči výhodu v tom, že pokud se jim nepodaří dosáhnout uspokojivého výsledku, mohou NSZ absolvovat ještě v dalších dvou termínech a pokusit se tak o zlepšení.

Nejvyšší šanci na dobrý výsledek tak mají ti uchazeči, kteří absolvují všechny možné termíny. Poslední příležitost pro ty, kteří se ještě nestihli přihlásit, je do úterý 13. 3. 2007.

V prvním termínu NSZ se budou konat dvě zkoušky, a to z obecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Hlavní význam v rámci NSZ má právě zkouška obecných studijních předpokladů (OSP), která je směrodatná pro většinu zúčastněných vysokých škol. Uchazeči mají možnost absolvovat NSZ v jednom z 23 měst v ČR a SR. Výsledky zkoušky jsou zároveň platné pro všechny fakulty, které uchazeče podle NSZ přijímají.

 

K NSZ je podáno už téměř 25 000 přihlášek.

 

 

 

Seznam fakult, které přijímají podle výsledků NSZ: http://scio.cz/in/2vs/nsz/pz_scio.asp

 

Seznam míst konání NSZ: http://scio.cz/in/2vs/nsz/kapacity.asp

 

Termíny a harmonogram:

 

Uzávěrka
přihlášek

Termín konání

Předměty

13. 3. 2007

sobota 24. 3. 2007
(odpoledne)

OSP, ZSV

15. 4. 2007

sobota 28. 4. 2007

OSP, ZSV, MAT, AJ, NJ

6. 5. 2007

sobota 19. 5. 2007

OSP, ZSV, MAT, AJ, NJ


 Termín

 Zkouška

 Zahájení

 Délka

 so 24. 3. 

 Obecné studijní předpoklady

 14:00

 105 minut

 so 24. 3. 

 Základy společenských věd

 16:45

 60 minut

 so 28. 4. 

 Obecné studijní předpoklady

 9:00

 105 minut

 so 28. 4. 

 Základy společenských věd

 11:45

 60 minut

 so 28. 4.

 Matematika

 13:30

 105 minut

 so 28. 4.

 Anglický/Německý jazyk

 16:00

 60 minut

 so 19. 5. 

 Obecné studijní předpoklady

 9:00

 105 minut

 so 19. 5. 

 Základy společenských věd

 11:45

 60 minut

 so 19. 5.

 Matematika

 13:30

 105 minut

 so 19. 5.

 Anglický/Německý jazyk

 16:00

 60 minut

 so 19. 5.

 Přírodní vědy

 16:00

 40-90 minut

 

Zdroj: http://www.scio.cz/

Související