Tisícům veřejných funkcionářů včetně starostů a placených zastupitelů, ale i veřejnému ochránci práv a ředitelům tajných služeb přibude od 1. ledna nová povinnost - budou muset zveřejňovat údaje o vedlejších činnostech, příjmech a majetku. Předpokládá to zákon o střetu zájmů, který začne platit od nového roku. Stejnou povinnost budou mít jako dosud i premiér, soudci, úředníci ve vedoucích funkcích a představitelé České národní banky či Nejvyššího kontrolního úřadu.


Nový zákon o střetu zájmů má zpřísnit kontrolu majetku veřejných činitelů a zabránit korupci. Vzhledem k tomu, že se oznámení mají podávat za předchozí rok, by se ale nová přiznání měla podávat až ke konci června 2008.


Norma nově zavádí pokuty za porušení nebo nedodržení zákona, které by se měly pohybovat od 30.000 do půl milionu korun. Ukládat je má Nejvyšší správní soud. Oznámení mají být k dispozici i v elektronické podobě, nahlížení do nich má být evidováno. Zneužití získaných informací bude podléhat až stotisícové sankci.


Nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) kritizovala, že zájemci o informace se mají před nahlédnutím do evidence majetků nejprve osobně zaregistrovat. Za problém pokládá i to, že se zákon nevztahuje na manžele a manželky veřejných funkcionářů, ale jen na majetky ve společném vlastnictví.


Korupce patří podle občanů i nevládních organizací k největším problémům České republiky. TI nicméně letos v listopadu uvedla, že míra korupce v ČR se v rámci 163 zemí světa proti loňsku zlepšila, přesto země v rámci EU patří k nejhorším. V roce 2005 byla ČR se 4,3 bodu s Namibií, Slovenskem a Řeckem na 47. místě. Letos se díky 4,8 bodu umístila o příčku výše.


Boj proti korupci vyhlásila i vláda premiéra Mirka Topolánka (ODS). Ministerstvo vnitra plánuje novou centrální protikorupční telefonickou linku 199, na kterou by lidé mohli volat od druhého čtvrtletí roku 2007. Novou linku by měla provozovat TI. Na čísle 199 by přijímala oznámení o možném korupčním chování a poskytovala by právní rady. Na financování linky by se zřejmě podílelo ministerstvo vnitra a částečně i TI. Současné linky, které provozuje řada institucí a ministerstev a kam mohou lidé volat své podezření na korupci, by byly zrušeny.

Související