Statisíce muslimských věřících se modlily na pahorku Arafát v rámci druhého dne rituálů velké pouti do saúdskoarabské Mekky. Na nízký kopec a planinu v jeho blízkosti se z údolí Míná přesunuly téměř tři miliony poutníků, kteří se letošní poutě do Mekky účastí. Rušné stanové město na planině na tento den pojalo tolik lidí, kolik žije například v Chicagu nebo Madridu.


Po společné polední a odpolední modlitbě a páteční promluvě budou věřící na planině dlít až do západu slunce. Připomínají si fakt, že právě na Arafátu prorok Mohamed v roce 632, tedy v roce své smrti, pronesl své poslední kázání, které trvalo do západu slunce. Setrvávání věřících na pahorku také symbolizuje čekání lidstva na den Posledního soudu, kdy lidé stanou, navzájem si rovni, před Bohem a budou čekat na svůj konečný osud.

Související