Mezinárodní srovnání vědomostí a dovedností dospělých obyvatel 24 vyspělých států světa, které na svých stránkách v úterý zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD), přineslo českým analytikům nečekané poznání: čtenářská, matematická i počítačová gramotnost Čechů ve středním věku se po deseti letech významně propadla.

A nikdo zatím přesně netuší proč.

"Tento propad je potřeba podrobit dalším analýzám a ověřit, jestli není zapříčiněn obtížným slaďováním pracovního a rodinného života," vnímá nečekané zjištění české ministerstvo školství.

O výzkumu PIAAC

Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC je součástí strategie OECD zaměřené na rozvoj, aktivaci a efektivní využívání dovedností.

 

Zkoumány byly osoby ve věku 16 - 65 let prostřednictvím testů a dotazníků

 

První část výzkumu proběhla na přelomu roku 2011 a 2012, zúčastnilo se ho celkem 24 zemí (Austrálie, Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Kypr, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, USA, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Francie, Itálie, Kypr a Španělsko se nezapojily do hodnocení řešení problémů.

 

Do výzkumu se zapojilo celkem 166 000 respondentů , v České republice 6 102.

 

S ročním zpožděním se do výzkumu zapojilo dalších 9 zemí (Chile, Indonésie, Izrael, Litva, Nový Zéland, Řecko, Singapur, Slovinsko a Turecko), jejich výsledky budou zpracovány dodatečně

 

Výsledky byly zveřejněny 8.10. 2010 na www.oecd.org/site/piaac/ a www.piaac.cz

Zhoršené výsledky se týkají obyvatel ve středním věku, celkově si ale Češi mezi ostatními zeměmi ostudu neudělali. V matematických znalostech jsme nadprůměrní, ve čtenářské a počítačové gramotnosti průměrní.

Deset nejvýznamnějších zjištění průzkumu:

1. Skandinávské státy celkově nejlepší

Nejlepších výsledků dosáhli dospělí ve Finsku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku. Ve všech hodnocených dovednostech byli totiž nadprůměrní. Japonci sice naprosto suverénně ovládli první místa ve čtenářské a matematické dovednosti, ale při práci s počítačem byli průměrní.

2. Češi nad průměrem jen jednou

Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku jen v numerické gramotnosti, ve čtenářské gramotnosti a při řešení problémů v oblasti informačních technologií byli Češi průměrní.

3. Nechuť k počítačům

Čtvrtina Čechů nebyla schopna - nebo ochotna - pracovat s počítačem. Toto zjištění se však nelišilo od průměru ostatních zemí

4. Starší lidé se zlepšili

Výzkum zaznamenal zlepšení u nejstarší sledované skupiny v Česku. Lidé mezi 55 až 65 lety dosáhli nadprůměrných výsledků.

5. Rozdíly mezi kraji

Vědomostní rozdíly mezi kraji v Česku nejsou výrazné, nejlepších výsledků přesto dosáhli obyvatelé Prahy a středních Čech. Naopak významně horší výsledek měli respondenti v Karlovarském kraji.

6. Vysokoškoláci se mírně zhoršili

Vysokoškoláků v Česku oproti roku 1998 sice přibylo, jejich výsledky jsou ale horší než před 15 lety. Přesto zůstávají lepší, než je průměr OECD.

7. Nůžky mezi maturanty a učni se rozevřely

Srovnání potvrdilo velké rozdíly mezi absolventy odborných maturitních škol a učňovských oborů, ty se oproti roku 1998 ještě prohloubily. Absolventi nematuritních středoškolských oborů dosahují ve srovnání s absolventy v jiných zemích horších výsledků ve čtenářské gramotnosti.

8. Rodinné zázemí

Mimořádně velký vliv na úroveň dovedností má v Česku rodinné socioekonomické zázemí. Lepších výsledků dosahují ti, jejichž rodiče (či alespoň jeden) má vysokoškolské vzdělání. Výzkum přináší podle odborníků přesvědčivé doklady o tom, že dovednosti se zvyšují s rostoucím vzděláním.

9. Muži jsou na tom trochu lépe

Čeští muži jsou ve všech prokázaných dovednostech mírně lepší než ženy. Jedinou zemí, kde ženy dosahují statisticky významně lepších výsledků ve čtenářské gramotnosti než muži, je Polsko.

10. Česká nedůvěřivost a dobrovolnictví

Češi mají ze všech zúčastněných zemí nejnižší míru důvěry. 85 procent respondentů souhlasilo s výrokem, že "člověk může důvěřovat jen několika málo lidem". Většina z nich - 82 procent - se navíc v posledním roce nevěnovala žádné dobrovolnické aktivitě.

 

Podívejte se na ukázkové úlohy, na které respondenti odpovídali

 

Čtenářská gramotnost:

Prohlédněte si seznam pravidel mateřské školy a odpovězte na otázku: Nejpozději v kolik hodin by děti měly dorazit do mateřské školy?

Pravidla mateřské školy

Vítáme Vás v naší mateřské škole! Těšíme se na společnéě strávený rok plný zábavy, učení a vzájemného poznávání. V zájmu dobré spolupráce prosím dodržujte následující pravidla:

- ráno přivádějte dítě do 8:00 hodin

- přineste prosím dítěti vlastní přikývku, polštářek nebo malou plyšovou hračku na odpolední spánek

- oblékejte své dítě pohodlně a přineste pro něj náhradní oblečení

- nedávejte prosím dítěti žádné šperky ani sladkosti

- dávejte dítěti vhodný oděv, nenechávejte ho v pyžamu

- snídaně se podává do 6:30 hodin

- léky musí být v originálních, označených obalech a musí být zapsány do tabulky užívaných léků, která se nachází v každé třídě

- s případnými dotazy se obracejte na učitelku

 

Numerická gramotnost:

Přečtěte si článek o větrných elektrárnách a odpovězte: Kolik větrných elektráren by bylo potřeba k nahrazení energie vyráběné jaderným reaktorem?

V roce 2005 uzavřela švédská vláda poslední jaderný reaktor v elektrárně Barsebäck. Tento reaktor vyráběl v průměru 3 572 GWh elektrické energie ročně.

Nyní ve Švédsku pokračují práce na výstavbě obrovských pobřežních větrných farem, které budou využívat větrné elektrárny. Každá větrná elektrárna vyrobí zhruba 6 000 MWh elektrické energie ročně.

Pro informaci:

Elektrická energie se měří ve watthodinách (Wh)

1kWh = 1 kilo Wh = 1 000 Wh

1 MWh = 1 Mega Wh = 1 000 000 Wh

1 GWh = 1 Giga Wh = 1 000 000 000 Wh

 

Počítačové dovednosti:

Hledáte práci a našla jste pět webových stránek

www.hledampraci.cz, www.volnamista.cz, www.absolventi.cz, www.kariera.cz, www. skvelaprace.cz

Vyberte pouze stránky, které nevyžadují registraci ani zaplacení poplatku. Přidejte do záložek všechny stránky, které splňují vaše požadavky.

Související