Aktuální bezpečnostní výzvy a světové problémy bude v Praze od pátku do pondělí řešit Parlamentní shromáždění NATO, poradní celek aliance.

Na 350 poslanců a senátorů bude hovořit také o směřování NATO, úsporách a s tím spojeným snižováním nákladů na obranu.

Na jednání má přijet generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen. Dorazit by měl například také gruzínský prezident Michail Saakašvili a přítomen bude i ministr obrany Alexandr Vondra.

Po summitu NATO v roce 2002 je to podruhé v historii, kdy se česká metropole stává místem významnější akce aliance.

"Přestože se svou povahou jedná o rozdílnou akci, než jak tomu bylo u rozšiřovacího summitu aliance v roce 2002, podtrhuje setkání zákonodárců reprezentujících všech 28 členských států NATO existenci nesmírně důležité demokratické vazby uvnitř aliance, která pojí její jednotlivé členy," uvedl poslanec a vedoucí české delegace Jan Hamáček (ČSSD).

Shromáždění má poradní charakter a jeho cílem je posilovat spolupráci a porozumění mezi členskými státy.

Zasedání se účastní delegáti, kteří pracují ve čtyřech tematicky zaměřených výborech: ekonomickém, politickém, bezpečnostním a pro vědu.

Parlamentní shromáždění NATO se koná dvakrát do roka. Není součástí struktur Severoatlantické aliance, ale již od druhé poloviny šedesátých let minulého století pravidelně před poslance a senátory předstupuje generální tajemník NATO, který též písemně reaguje na jejich podněty.

Související