O AUTORCE

Jitka Ivičičová je advokátka, působí v brněnské pobočce advokátní kanceláře Rödl & Partner. Poskytuje právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva v souvislosti s podnikáním.

Kapitál můžeme s trochou nadsázky označit za benzin v motoru každého podnikání.

 

Bez něj podnikání stěží nastartujeme. Ne každý disponuje vlastními prostředky, aby své podnikatelské záměry mohl realizovat. Možností, jak potřebné zdroje získat, poskytuje náš právní řád celou řadu. Patří mezi ně například přijetí úvěru nebo založení obchodní společnosti, kam vloží své prostředky další společníci.

Stávající i nová právní úprava ale zná také institut takzvaného  tichého společníka, který v sobě skrývá od každého trochu.

Podstatou je závazek tichého společníka poskytnout vklad do podnikání podnikatele a z toho plynoucí právo podílet se na zisku podnikatele. Stejně jako na zisku se však tichý společník podílí i na případné ztrátě podnikatele. Slovo „tichý“ přitom vyjadřuje skutečnost, že tichý společník není zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném seznamu.

Tichý hybatel v pozadí

Tichý společník zůstává jako investor v pozadí a neručí za závazky podnikatele (až na výjimky, kdy ze své anonymity vystoupí a nechá se uvést v obchodní firmě podnikatele nebo při uzavírání smlouvy prohlásí, že s podnikatelem podnikají společně).

Vztah mezi podnikatelem a tichým společníkem se sjednává podle dosud platného obchodního zákoníku (ustanovení § 673 a následujících) písemnou smlouvou o tichém společenství. Od 1. ledna 2014 bude obchodní zákoník nahrazen novým občanským zákoníkem a namísto smlouvy o tichém společenství se bude uzavírat smlouva o tiché společnosti.

Ač podstata zůstává zachována a může to vyznít jako hraní si se slovíčky, stará a nová úprava se od sebe v několika podstatných věcech liší. Právě na tyto rozdíly se dále zaměříme.

Plácneme si na to a bude to platit

První rozdíl spočívá již v tom, že dosud musela být smlouva uzavírána v písemné podobě. Nově bude možné uzavřít smlouvu neformálně.

Toto si lze představit na příkladu, kdy teta nabídne synovci prostory ve svém domě s tím, že se stane jeho tichým společníkem. Synovec tuto nabídku přijme, otevře si v domě tetovací studio a vyplácí tetě podíl na zisku odpovídající výši jejího vkladu do podnikání. I když se takto dohodli jenom ústně, bude smlouva o tiché společnosti uzavřena platně.

Pro předcházení případným budoucím sporům a větší jistotu obou účastníků smlouvy samozřejmě nelze než doporučit, aby smlouvu uzavřeli v písemné podobě.

Další novinkou je možnost tichého společníka podílet se na provozu jen některého z obchodních závodů podnikatele.

Pojem obchodní závod (zkráceně také jen „závod“) se do našeho právního řádu vrací díky novému občanskému zákoníku. Významově se jedná o obdobu toho, co známe doposud pod označením podnik.

Tato změna je zajisté pro praxi užitečná. Ve výše popsaném obchodním vztahu tety a synovce si tak můžeme představit, že synovec kromě tetovacího salónu ještě provozuje restauraci. Tichá společnost se nebude týkat veškerého jeho podnikání, ale pouze jednoho závodu - tetovacího salónu. Bude-li tedy restaurace ztrátová, zatímco tetovací studio bude generovat zisk, nebude se tetička podílet na celkovém výsledku podnikání svého synovce ale pouze na části spadající do tiché společnosti.

Pokud by se tichý společník chtěl dohodnout tak, že se bude podílet pouze na zisku, zatímco ztrátu nechá podnikateli, nebude se k takovému ujednání přihlížet. Podíl na ztrátě musí být stejný jako podíl na zisku.

Podíl na zisku má podnikatel tichému společníkovi vyplatit do třiceti dnů po vyhotovení účetní závěrky (popřípadě po jejím schválení). Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že o nevybraný podíl na zisku se vklad tichého společníka nezvyšuje.

Ztrátový podnik může tichou společnost ukončit

Nadále platí, že v opačné situaci – při ztrátě – dochází ke snížení vkladu tichého společníka. Tichý společník nemá povinnost svůj vklad po ztrátě doplňovat. Ve chvíli, kdy podíl tichého společníka na ztrátě dosáhne výše jeho vkladu a tichý společník svůj vklad nedoplní (nezaplatí svůj podíl na ztrátě), tichá společnost ze zákona končí.

K zániku tiché společnosti dojde buďto uplynutím sjednané doby nebo ji v případě nesjednání doby trvání lze vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem účetního období. Ukončení podnikání nebo úpadek podnikatele či tichého společníka vede rovněž ke zrušení tiché společnosti.

Jakmile tichá společnost zanikne, ať už z jakéhokoli důvodu, vrátí podnikatel tichému společníkovi jeho vklad, od kterého odečte podíl na ztrátě nebo ke kterému přičte podíl na zisku podle stavu podnikání ke dni zániku tiché společnosti.Tento článek vznikl ve spolupráci s odborným měsíčníkem

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod: nezobrazují se jim reklamy, mohou odemknout obsah kamarádům nebo prohlížet archiv.

Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.