Všechny české vysokoškolské instituce měly možnost se prezentovat v rámci společného stánku pod značkou iniciativy „Study in the Czech Republic“, jež je zajišťována Domem zahraniční spolupráce (DZS). Po dobu konání veletrhu byli na českém stánku k zastižení zástupci Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity, Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, University of New York in Prague, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Vysoké školy ekonomické v Praze. Obsazení stánku profesionálně doplňovali také zástupci DZS, kteří stovkám zájemců poskytovali všeobecné informace o českém vysokém školství a jednotlivých možnostech studia v České republice.

Zástupci českých univerzit svou účast na veletrhu hodnotí velmi kladně a zdůrazňují především výhody osobního setkání při komunikaci jak s partnery stávajícími, tak s partnery potenciálními. „Jádrem aktivit byly osobní schůzky s již existujícími partnery, nebo s partnery, se kterými plánujeme spolupráci navázat v blízké době, popř. s institucemi, které projevily zájem o spolupráci s námi. Některé schůzky byly domluveny dopředu, k jinému setkávání jsme využili přítomnosti zástupců zahraničních škol na stancích ve výstavní hale. Osobní schůzky jsou stále určitě nejproduktivnějším a nejefektivnějším nástrojem navázání spolupráce, nemluvě o výhodách osobního setkání.“ popisuje zkušenosti z účasti na veletrhu Mgr. Martin Vašek, zástupce Masarykovy Univerzity.

Konference a veletrhu NAFSA věnované vysokoškolskému studiu se v letošním roce zúčastnilo rekordní množství profesionálů z oboru, a to přes 10 000 zástupců z více než 90 zemí světa. Další ročník této akce je plánován na konec května roku 2015 a uskuteční se v Bostonu v Massachusetts, USA.

Související