Jedním z nejzajímavějších bodů programu byla prezentace na téma Polar ecology course – biosciences, což je společný projekt Centra polární ekologie Jihočeské univerzity (CPE) a Univerzitního centra ve Svalbardu v Norsku (UNIS).

Toto pracoviště uznávané zkušenými odborníky pořádá terénní výzkumy a kurzy pro studenty. Výsledkem dlouhodobé spolupráce obou pracovišť, v Čechách i Norsku, bude vytvoření společného výukového kurzu a zlepšení výukových přístupů v obou zemích. V centrální části souostroví Svalbard (Špicberky) je zároveň umístěna nynější provizorní výzkumná stanice, která slouží českým vědcům jako logistická základna během terénního výzkumu v této oblasti.

"Studenti v rámci kurzů sbírají materiál pro své bakalářské, magisterské či doktorské práce. Celá řada studentů se terénních expedic účastní opakovaně a pracují zde na svých vědeckých materiálech. Terénní práce ve vysoké Arktidě podléhá přísným bezpečnostním pravidlům. V zahajovacím školení projdou studenti širokou teoretickou přípravou včetně výcviku ve střelbě jako součást obrany před napadením ledním medvědem. Výzkum na Svalbardu je interdisciplinární, zahrnující hlavní obory živé přírody: mikrobiologie-algologie, botanika-rostlinná fyziologie, zoologie-parazitologie. Studie v oborech neživé přírody zajišťujeme částečně sami a částečně ve spolupráci s dalšími pracovišti," říká Josef Elster, který je vedoucím centra polární ekologie a který také povede jeden z bloků semináře.

S norským centrem UNIS spolupracuje v této oblasti i Masarykova univerzita v Brně, která byla na semináři zastoupena rovněž projektem „Polar ecology course – geosciences“.

Univerzitní centrum ve Svalbardu má vůdčí pozici ve vedení výzkumu ekologie na Arktidě, úzce spolupracuje s dalšími norskými univerzitami a mezinárodními organizacemi. Prostřednictvím svých výzkumných programů přispívá k šíření vědecky podloženého povědomí a porozumění o fungování ekosystémů.

 

Užitečné odkazy:

Polar ecology Course – biosciences:     http://polar.prf.jcu.cz/about_cz.htm

Polar ekology Course – geosciences:    http://www.muni.cz/research/projects/30323

Univerzitní centrum ve Svalbardu v Norsku (UNIS):   http://www.unis.no

 

Související