Podle Milana Bartáka z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers pracují s benefity hlavně úspěšné společnosti. "Oproti průměrným třem procentům mzdových nákladů u ostatních firem vyhrazují úspěšné firmy na zaměstnanecké výhody zhruba 4,4 procenta," vysvětluje Barták.

Dva druhy výhod
V praxi firmy nabízejí svým zaměstnancům především dva typy výhod.
Manažerům a odborným pracovníkům většinou dávají k dispozici počítače, mobilní telefony a další nástroje potřebné k jejich práci. Klasické benefity, jako jsou stravenky, podpora sportovních a společenských akcí, penzijní připojištění a podobně, se naopak většinou poskytují všem zaměstnancům ve stejné hodnotě. "Jen výjimečně najdeme podniky, které dávkují benefity podle úrovně mzdy nebo výsledku pracovního hodnocení," uvedl Barták.

Přínos pro společnost
Firmy, které se pro benefity rozhodnou, by se však neměly ptát pouze na to "kolik", ale především proč a jak. Systém výhod by měl především motivovat zaměstnance a pomáhat rozvoji firmy. "Má-li podnik problémy s nemocností, může svým zaměstnancům zaplatit posilovnu nebo očkování proti chřipce. Chce-li podporovat týmovou práci, může se zaměřit na kolektivní sporty či společenské akce. Záleží-li firmě na jazykové vybavenosti pracovníků, měla by nabídnout jazykové kursy," vysvětluje Barták.

Stravenky vedou
Pracovníci by však o nabízené výhody měli mít zájem. Benefit, který nikdo nevyužívá, je jen plýtváním penězi. Podle ředitelky poradenské firmy ACE Consulting Nadi Štulerové jsou mezi zaměstnanci oblíbené hlavně stravenky či vstupenky na nejrůznější kulturní akce.
"Mezi sportovní nabídkou pro zaměstnance se také objevují netradiční sportovní zařízení. Například pronájem ledové plochy pro curling či hodiny v aquaparku, příspěvky na členství v jezdeckém oddíle, motokáry, lukostřelba," uvedl ředitel společnosti Benefity Petr Čížek. "Méně standardní může být zařazení adrenalinových sportů, například parašutismu, potápění, paraglidingu," dodal.

Pro manažery
Širokou paletu výhod nabízejí společnosti především zaměstnancům na vyšších příčkách firemního žebříčku. Podle Štulerové se například top-manažeři těší nabídce zahraničních cest se vzdělávacím programem či lyžařských zájezdů. Setkala se rovněž s výjezdním setkáním v zahraničí pro manažery i s jejich rodinami. "Pro klíčové manažerky připadá v úvahu zaměstnanecká výhoda v podobě hlídání dětí," doplňuje Čížek.

Péče o zdraví
Firmy však také nabízejí zvýšenou péči o zdraví zaměstnanců. Velký zájem je například o vstupenky na plavání, možnost cvičit ve fitness centrech a podobně.
Mezi využívané výhody patří úhrada služeb dietologů, obezitologů, psychologů, náklady na odvykání kouření či výjezdy lékaře do místa bydliště. Podle Pavla Huláka z internetového portálu Fincentrum.cz hraje velkou roli i způsob objednávání a celkový systém poskytování výhod.

Úspora nákladů
"Moderní personalistika stále více počítá s využíváním speciálních intranetových aplikací, které umožňují poskytnout zaměstnanci přehlednou a dostatečně širokou nabídku, stav účtu a komfortní čerpání," říká Hulák.
"Zaměstnavatel tak nejen že více motivuje zaměstnance, ale přináší mu to i úsporu nákladů a vylepšení cash-flow," doplňuje Hulák.
Většina výhod poskytovaných pracovníkům totiž nepodléhá odvodům sociálního ani zdravotního pojištění. Je však důležité rozlišit, jaký má výhoda charakter. Odvody se počítají až na výjimky z příjmů, které nějak souvisejí s výkonem zaměstnání. Jde tedy o takové benefity, které zaměstnanec dostává, protože něco dělá v určitém množství, kvalitě a podobně.
Naopak benefity, které souvisejí se zaměstnáním jako takovým, většinou odvody zatížené nejsou.
Benefity jsou často zvýhodněné daňově. To se týká například poskytování stravenek, příspěvků na penzijní připojištění či životní pojištění.
Firma si tak může spočítat, zda se jí vyplatí motivovat zaměstnance tím, že mu zvýší mzdu nebo přiznáním nějaké zaměstnanecké výhody.

050517-26a.jpg ()

Související