Společnost PricewaterhouseCoopers zkoumala v rámci doprovodného průzkumu spojeného se soutěží Zaměstnavatel roku 2008, čím se liší přístup k benefitům mezi nejoblíbenějšími zaměstnavateli a ostatními společnostmi působícími na českém trhu. Průzkumu se zúčastnilo 129 společností z různých odvětví z celé ČR.

Vítězové soutěže se od ostatních společností neodlišují ani tak výší investice, jako portfoliem nabízených benefitů a zejména jejich zacílením. Mezi výrazné rysy nabízených benefitů patří:

Zapojení zaměstnanců
- Všechny společnosti nabízí tzv. cafeteria systém a zapojují tedy zaměstnance do volby při výběru benefitů.
- Všechny investují do tohoto volitelného systému více, než společnosti do benefitů běžně investují. Z celkové investice do benefitů tvoří částky investované "do rukou“ zaměstnanců na volitelné použití 20-40 %.
- Všechny společnosti nabízejí zaměstnancům své firemní produkty výhodněji a/nebo zajímavé slevy u partnerských společností.

Dlouhodobé benefity a investice do budoucnosti
- Portfolio nabízených benefitů je zacíleno na budoucnost zaměstnanců a zahrnuje například pojištění odpovědnosti, manažerské pojištění nebo úrazové pojištění.
- Tyto společnosti umožňují všem zaměstnancům přístup ke vzdělávání a rozvoji a umožňují jim rozšiřovat znalosti a zkušenosti a zvyšovat tak jejich cenu na trhu práce.

Komunitní myšlení
- Oceněné společnosti vědomě podporují vnímání "značky zaměstnavatele“, jako určité komunity.
- Všechny tyto společnosti nabízí příspěvek/dar při odchodu do důchodu.
- Celkem 83 % z nich umožňuje částečný pracovní úvazek v průběhu i po návratu z rodičovské dovolené.

Katarína Smrčeková, manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers ČR, uvedla:
"Přestože se téměř tři čtvrtiny respondentů aktivně zajímají o názory zaměstnanců na nabízené benefity, existují výhody, které se nejeví být správně zacílenou investicí. Příkladem je velmi časté penzijní připojištění. Na trhu totiž můžeme najít i společnosti, v nichž se míra využívání pohybuje pod 25 %. Je takový benefit opravdu správnou investicí?“

Vzhledem k tomu, že stávající generace třicátníků patří mezi silné populační ročníky, získává při budování značky zaměstnavatele na významu také přístup k zaměstnancům-rodičům.

V průběhu rodičovské dovolené:
- 74 % společností umožňuje zaměstnancům práci na částečný úvazek
- 39 % společností umožňuje práci z domova
- 54 % společností udržuje se zaměstnanci pravidelný kontakt
- 42 % společností umožňuje zaměstnancům čerpat některé zaměstnanecké výhody
- 29 % společností umožňuje zaměstnancům využívat školení

Deset nejčastějších zaměstnaneckých výhod u nejoblíbenějších zaměstnavatelů (dle četnosti výskytu):

Příspěvky na odborná školení - 100 % (129 odpovědí)
Mobilní telefony alespoň některým zaměstnancům - 98 % (129 odpovědí)
Příspěvek na jazykový kurz - 98 % (129 odpovědí)
Dovolená 5 týdnů všem zaměstnancům - 93 % (112 odpovědí)
Příspěvek na soft-skills školení - 92 % (128 odpovědí)
Penzijní připojištění - 88 % (129 odpovědí)
Příspěvky na hromadné společenské akce - 84 % (128 odpovědí)
Možnost práce na částečný úvazek po návratu z rodičovské dovolené - 80 % (123 odpovědí)
Občerstvení na pracovišti - 75 % (129 odpovědí)
Možnost práce na částečný úvazek po dobu rodičovské dovolené - 74 % (122 odpovědí)

Poznámky:

1. Benefitový průzkum je zaměřen na poskytování zaměstnaneckých výhod v České
republice. Kromě informací za celý vzorek účastníků také obsahuje údaje pro jednotlivé sektory a kraje České republiky. Účastníci průzkumu jsou rozděleni dle kraje, sektoru, v němž podnikají, a dle velikosti (rozdělení podle počtu zaměstnanců a dle ročních tržeb).

2. Benefitový průzkum připravilo oddělení Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers. Služby tohoto oddělení zahrnují podporu při vysílání českých zaměstnanců na práci do zahraničí a při zaměstnávání zahraničních pracovníků v ČR, návrh, strukturování a zavedení systému odměňování a zaměstnaneckých výhod, zdanění zaměstnanců, personální poradenství při organizačních změnách, strategie v oblasti řízení lidských zdrojů a poradenství při zvyšování efektivity podniku.

Zdroj: PricewaterhouseCoopers

Související