Doposud byli zaměstnanci institucí veřejného sektoru do určité míry diskriminováni oproti zaměstnancům v soukromých společnostech. Pokud jim nevyhovovalo čerpání některého z pevně definovaných benefitů – např. pronájem tenisových kurtů či lístky do divadla na předem určené představení, často byli o čerpání benefitů ochuzeni. „Fokus Pass zaměstnanci umožňuje využití FKSP prostředků podle individuálních potřeb. Navíc platí, že zaměstnanci z takto poskytnutého plnění neodvádějí daň ani odvody na sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětluje výhody produktu Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel Sodexo Pass. „Fokus Pass je poskytován zaměstnavatelem, tedy institucí veřejné správy, za cenu sníženou o příspěvek z FKSP, který může být ve výši až 100 % z ceny. Zároveň je splněna zákonem stanovená podmínka, že poukázku uhradil zaměstnavatel,“ dodává Kopřiva.
Fokus Pass je poskytován v nominálních hodnotách 100, 200, 500, 1000 Kč a zahrnuje mnoho oblastí včetně relaxace, sportu, kultury, rekreace a cestování u více než 5000 partnerských provozoven. Při zachování účelovosti použití si tedy lze vybrat ze široké nabídky výhod.
„Systémy poskytování zaměstnaneckých výhod patří dnes mezi standardní nástroje motivace zaměstnance. Jsme rádi, že Fokus Pass napomáhá nastavit tento systém efektivně i v oblasti veřejné správy, na kterou bylo dosud trochu zapomínáno,“ popisuje Tomáš Kopřiva. „Zda nový benefit zaměstnanci veřejné správy získají, záleží na jejich zaměstnavatelích. Fokus Pass vedle úspory finančních nákladů ušetří zaměstnavateli mnoho času a práce s administrativou. Proto očekávám, že bude hojně využíván.

Více informací najdete na www.sodexo.cz , www.mujPass.cz  a na www.sodexo-darky.cz  

Související