Vážený tazateli,

podmínky pro uzavření dohody o hmotné odpovědnosti – přesně : dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, upravuje zákoník práce v § 252 a násl. Překážkou není skutečnost, že jde o zaměstnance pracujícího na nějakou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tj. dohody o pracovní činnosti podle § 76 nebo dohody o provedení práce podle § 75 zákoníku práce. Z Vaší strany je nutné zabezpečit, aby zaměstnanec měl možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly tyto „hodnoty“ svěřeny. Brigádníkovi musí být minimálně 18 let a dohodu musíte samozřejmě uzavřít písemně pod sankcí neplatnosti.

Související