Pokud by se management hotelu rozhodl pro vybudování firemní školky, je pro něj směrodatný zejména vlastní průzkum mezi zaměstnanci. Důležitým faktorem je, aby se mezi personálem našli takoví zaměstnanci, kteří mají děti v předškolním věku, nebo ti, kteří v nejbližších letech uvažují o potomkovi. Co by však pro hotel mohlo být při zakládání firemní školky největší překážkou (kromě nedostatečných financí), jsou nevhodné prostory. Dle zákona je zapotřebí mít místnost na hraní, zvláštní místnost pro odpočinek, jídelnu, toalety oddělené pro děti a pro personál atd.

Proč tedy hotely v České republice firemní školku nemají? Možná na tento druh motivace zaměstnanců management nemyslí nebo není o této možnosti dostatečně informován. Proč o firemní školce neuvažoval čtyřhvězdičkový ostravský Mamaison Imperial Hotel, vysvětluje obchodní manažerka Miriam Čechová: "O této možnosti jsme vůbec neuvažovali, ale určitě by se taková školka u nás vyplatila. Hotel má z celko-vého počtu 83 zaměstnanců přibližně 12 zaměstnanců s dětmi předškolního věku. Zřídit školku bychom si dovolit nemohli jednak z finančního hlediska, bohužel ani nedisponujeme žádnými venkovními prostorami."

V ZAHRANIČNÍ BĚŽNÁ PRAXE

Obecně je Česká republika v tomto trendu pozadu, na rozdíl od jiných zemí západní Evropy. Příkladem může být hotel Grand Elysee v Hamburku, kde firemní školka funguje již od roku 1993. Není umístěna přímo v budově hotelu, ale firma využívá prostor městského domu v blízkosti hotelu. Školku nenavštěvují jen děti zaměstnanců, ale mohou zde být umístěny i děti hotelových hostů po dobu jejich pobytu.

Ovšem v českých podmínkách není tak jednoduché firemní školku vybudovat. Proto je u nás tak málo firem, které si troufly "dětský koutek s dohledem" zřídit. Jsou to například společnosti Linet, Unipetrol či Česká pojišťovna. Od ledna 2008 funguje firemní školka také v pražské společnosti Impact-Corti, která zaměstnává zhruba 150 zaměstnanců. Firemní školku provozuje formou občanského sdružení, kde členy jsou zaměstnanci firmy. Co přivedlo firmu k založení školky, popsala členka představenstva firmy Lenka Gadasová: "K založení firemní školky nás vedl především věkový průměr zaměstnanců (do 30 let) a složení pohlaví (70 % žen). Zařízení má kapacitu max. 12-15 dětí, zřizovací náklady byly v řádech statisíců korun. Finančně náročný je ale spíše provoz, nejvíce samozřejmě vynaložíme na mzdy pracovnic, které se starají o děti. Založit akreditovanou školku je složité vzhledem k hygienickým a prostorovým požadavkům. Právě proto jsme se rozhodli jít cestou občanského sdružení, tímto jsme také do procesu zapojili rodiče, kteří jsou členy tohoto sdružení a podílí se částečně na jeho organizaci."

(NE)PODPORA STÁTU

Co tedy firmy nejvíce odrazuje od založení projektu? Je to legislativa a především zákony a vyhlášky hygienického či stravovacího rázu. Někteří podnikatelé donekonečna čekají, až si budou moci náklady na školku zdanit, další zase vyčkávají na případné dotace z Evropské unie. Celkově jde o zdlouhavý proces, který začíná průzkumem mezi zaměstnanci, podrobným ekonomickým plánem, nastudováním platných legislativ a končí čekáním na veškerá povolení od úřadů. Od rozhodnutí o zřízení firemní školky tak může do jejího bezproblémového chodu uběhnout i rok.

Aktuálně Ministerstvo školství plánuje podpořit firemní školky a na jejich provoz chce přispět až 60 % nákladů. Firmy by však musely splnit dané hygienické normy a zaměstnat kvalifikované učitelky, také by se muselo vyučovat dle rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství. Pokud by plán prošel, mohl by tento systém začít fungovat už v září 2011, nejpozději však v lednu 2012.

Firemní školky budou jednoznačně žhavým tématem. Je totiž možné, že v budoucnu bude pro zaměstnavatele mnohem důležitější spokojenost zaměstnanců než pár procent zisku z wellness centra, jež bylo nakonec místo firemní školky realizováno.

Lucie Janoštíková

studentka Slezské univerzity v Opavě

Související