Ačkoliv firma nikdy nenabízela trendově přebujelou nabídku zaměstnaneckých výhod (i z důvodu nižšího rozpočtu na motivační program), velkou motivační sílu hledala zejména ve specifické firemní kultuře založené na otevřené komunikaci, neformálním přístupu vedení, individuálním jednání se zaměstnanci, slušném a etickém chování, ploché hierarchické struktuře a výborné informovanosti napříč firmou.

KRIZE JAKO ZKUŠEBNÍ KÁMEN

Nakolik je tato firemní kultura zakořeněna v zaměstnancích, to měly prověřit zejména roky 2008 - 2011. Velkou ránu utržila průběhem celosvětové hospodářské krize a poklesem poptávky v automobilovém průmyslu. Překvapivě, přestože firma propustila několik zaměstnanců a přistoupila k řadě úsporných opatření a škrtů právě v oblasti zaměstnaneckých výhod, na přístupu k zaměstnancům se nic nezměnilo a krizové roky byly ve znamení posílení týmového ducha (za projekt Jak přežít krizi a nenechat umřít firemní kulturu byla firma OLHO-Technik Czech s.r.o. dokonce oceněna ČSRLZ v soutěži HREA 2009).

Další výrazné změny se firma dočkala v květnu 2010. Česká pobočka přešla pod nového majitele, americkou společnost Key Plastics, čímž došlo ke změně strategie společnosti i ke změnám ve vedení české pobočky. Hlavní cíl personální strategie ale zůstává neměnný: být jedním z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v regionu bývalého okresu Klatovy a ke svým zaměstnancům zaujímat specificky lidský přístup.

SYSTÉM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD SE ROZŠIŘUJE

Vůbec první zaměstnaneckou výhodou, která byla ve firmě v roce 2006 zavedena, byl příspěvek na dojíždění do zaměstnání. Firma je nedostupná hromadnou dopravou a většina zaměstnanců je tak odkázána na vlastní automobil, náklady na dopravu jsou zaměstnancům alespoň částečně kompenzovány. V letech 2006 a 2007 pak postupně přibývaly další zaměstnanecké výhody:

> Výkonová prémie, půlroční odměny.

> Měsíční příspěvek na masáž, saunu, bazén, cvičení, nebo solnou jeskyni, v podzimních měsících poukazy na vitamíny jako prevence nachlazení.

> Náborová odměna za přivedení nového zaměstnance a jeho setrvání i po zkušební době.

> Finančně zvýhodněné kurzy cizích jazyků probíhající přímo ve firmě.

> Dárek k narození dítěte.

> Finančně zvýhodněné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

> Velice finančně zvýhodněné menu ve firemní jídelně.

> Bezplatná možnost komplexních lékařských prohlídek u firemního lékaře.

> Odměna za odpracování plného fondu pracovní doby.

A další: ovocné úterý, dny pro zdraví, pracovní oděv, barely s pitnou vodou ve výrobě, dárky za zlepšovací nápady, flexibilní pracovní doba, firemní akce, možnost dalšího školení a vzdělávání...

SYSTÉM MUSÍ REAGOVAT NA SITUACI

V době celosvětové hospodářské krize byla firma samozřejmě zasažena poklesem poptávky v automobilovém průmyslu a musela přijmout řadu úsporných opatření, některá se týkala i motivačního programu. Postupně byly zrušeny např. příspěvky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, náborová odměna (nábor byl dočasně pozastaven), jednorázové poukazy do lékárny, půlroční odměny, ovocné úterý, odměna za odpracování plného fondu pracovní doby. V letech 2009 a 2010 nebyly přidělovány pracovní oděvy (ve firmě nejsou nutné z hlediska bezpečnosti práce), ani nebyly organizovány firemní akce s finanční podporou firmy (přesto se nám povedlo s podporou zaměstnanců svépomocí několik povedených akcí zrealizovat), všechna školení probíhala pouze interně.

Aby všechna tato opatření nezasáhla důvěru zaměstnanců a nepoznamenala naši firemní kulturu, úkolem HR bylo velice intenzivně podporovat komunikaci ve firmě a týmového ducha (např. fotbalový turnaj, vydání firemních kronik, maškarní, zaměstnanecká sbírka pro Klokánek apod.).

ZMĚNY PŘINESL NOVÝ MAJITEL

Po převzetí firmy novým majitelem byl motivační program obnoven a zaktualizován, pro rok 2012 v současné době dokonce připravujeme další atraktivní novinky. Motivace zaměstnanců je rozdělena do pěti oblastí pracovního života zaměstnance firmy a v každé oblasti jsou zaměstnancům nabídnuty odpovídající výhody. Novinkou bude např. souvislost mezi nárokem na zaměstnanecké výhody a odpracovanou dobu u firmy nebo dárky k jubileu s cílem ocenit u zaměstnanců jejich loajalitu vůči firmě.

Zaměstnanecké výhody jsou ve firmě přístupné všem, některé z nich dokonce i zaměstnancům na rodičovských dovolených, se kterými je po celou dobu udržován intenzivní kontakt a většina z nich se velmi časně vrací formou spolupráce na dohody či zkrácené pracovní úvazky.

Ve firmě dochází každoročně k průzkumu spokojenosti a motivace zaměstnanců. Častou odpovědí, co je ve firmě nejvíce motivuje, bývá překvapivě čisté a bezpečné pracovní prostředí, přístup vedení, lidskost, nebo organizace firemních akcí (den dětí, den otevřených dveří, sportovní turnaje), více než některé finanční výhody jako např. poukazy, i když i ty si našly stálou cílovou skupinu mezi zaměstnanci. Naproti tomu některé z bonusů ani nejsou chápány jako výhody, ale spíše samozřejmost: pracovní oděvy, flexibilní pracovní doba, prémie a odměny.

Z hlediska firmy považujeme za nejúčinnější ze zaměstnaneckých výhod zejména výkonové prémie a odměnu za odpracování plného fondu pracovní doby - obě přímo vedou ke zvýšení produktivity zaměstnanců, která pro nás jakožto výrobní společnost klíčová. Přestože firma nekonkuruje svojí nabídkou nabídce okolních firem (neposkytuje např. pět týdnů dovolené, ani penzijní nebo životní pojištění) nadále se jí daří silně oslovovat uchazeče právě svým přístupem.

 

PĚT OBLASTÍ VÝHOD PRO ZAMĚSTNANCE

1. Zdraví a bezpečnost

2. Spokojenost

3. Mezilidské vztahy

4. Finanční zajištění

5. Jistota

Šárka Zíková

personální ředitelka Key Plastics Janovice s.r.o.

Související