Závěry z čerstvého průzkumu, které pro společnost Sodexo - Řešení pro motivaci zpracovala společnost Millward Brown, naznačují, že 12 % firem své investice do motivačních programů zvýší. Z výzkumu realizovaného v říjnu a listopadu 2011 na vzorku 947 respondentů, mezi nimiž byli majitelé firem, personální ředitelé nebo HR manažeři, plyne, že 79 % českých firem v letošním roce ponechá náklady na benefity pro zaměstnance na stejné úrovni jako loni. 10 % respondentů uvedlo, že investici do benefitů navýší a 2 % firem ji dokonce zvýší výrazně.

Z šetření zároveň plyne, že si personalisté plně uvědomují pozitivní dopad benefitů na motivaci zaměstnanců. Plných 84 % personálních manažerů firem s více než 500 zaměstnanci souhlasí s tím, že zavedením atraktivního benefitu lze zvýšit motivaci zaměstnanců.

"Je potěšitelné, že zaměstnavatelé si uvědomují dopad benefitů na práci svých podřízených, často však narážíme na to, že tyto benefity nejsou zaměstnancům dobře odkomunikovány," upozorňuje na rezervy českých firem Tomáš Kopřiva, marketingový ředitel společnosti Sodexo - Řešení pro motivaci.

"Oproti minulým rokům čím dál častěji od zaměstnanců zaznívá, že nejvíce si váží těch benefitů, které si mohou sami vybrat v nějaké formě Cafeteria systému."

Související