Různé firmy používají různé kreativní způsoby, jak motivovat své zaměstnance, a dosáhnout tak větší loajality a produktivity z jejich strany. Dobře zvolené benefity jim pomáhají budovat smysl pro společnou věc. Čím více jim práci zpříjemní, tím pozitivnější výsledky mohou očekávat. Přitom v posledních letech byl vývoj zaměstnaneckých výhod spíše negativní. Firmy zasažené krizí se snažili šetřit. Nevyhnulo se to ani benefitům. Vyplývá to z výsledků studie Salary & Benefits Guide 2011-2012, kterou pro mezinárodní personální agenturu Robert Half provedla nezávislá agentura. Současně se dá konstatovat, že v současné době se situace opět konsoliduje.

Průzkum je zajímavý i tím, že se zaměřil pouze na kvalifikované pracovníky - tedy specialisty a střední a vyšší management, a to v oblastech jako finančnictví a účetnictví, ICT, prodej a marketing a office team (kam jsou zařazeny také právnické profese, HR nebo logistika). Jde sice o poměrně úzký výřez pracovního trhu, ale z hlediska firem a finančních manažerů velmi zajímavý. Uskutečnil se spolu s průzkumem mezd, jehož výsledky Finanční management už publikoval v letošním březnovém čísle, v Praze a jeho okolí.

Kdy mají benefity význam

Znát aktuální trendy na trhu práce je pro zaměstnavatele klíčové. Poskytovat adekvátní mzdy zaměstnancům, stejně jako nabízet zajímavé benefity, pomáhá nejen při náboru nových specialistů, ale také přispívá k udržení motivace a loajality stávajících týmů. Proto při odměňování zaměstnanců je velice důležitá znalost poměrů na trhu, znalost toho, co nabízí konkurence.

Zároveň však hraje neodmyslitelnou roli i vnitřní spravedlnost v rámci firem. Každý zaměstnanec by měl být zaplacen tak, aby hodnota jeho mzdy odpovídala výši mezd ve společnosti a byla konkurenceschopná s úrovní mezd na stejné pozici na trhu. Dále je třeba zohlednit konkrétní výkony zaměstnanců.

Zaměstnavatelé si často myslí, že ke spokojenosti zaměstnanců stačí, když nabídnou velké množství benefitů. Výzkumy, které provedla řada konzultačních společností, však zjistily, že existují značné rozdíly mezi benefity, které firmy nabízejí a tím, co by zaměstnanci chtěli. Například více než polovina oslovených zaměstnavatelů v průzkumu z Velké Británie připustila, že zaměstnanci nevyužívají všechny nabízené benefity, protože nesplňují jejich požadavky na životní styl. Jistě, nedá se stoprocentně vycházet vstříc přáním zaměstnanců, ale manažeři by měli vědět zda s nabídkou benefitu "nestřílejí" zcela vedle. Platí to nejen pro Velkou Británii, ale obecně. Navíc se i rozcházejí nároky zaměstnanců v různých oborech a pozicích, ale i podle jejich stáří. I studie společnosti Robert Half ukazuje na větší či menší nesoulad mezi tím, co zaměstnavatelé svým pracovníkům nabízejí a čeho si zaměstnanci nejvíce váží.

Celkové výsledky studie

Dobrou zprávou je, že se poskytované a vytoužené benefity alespoň v některých bodech shodují. Zaměstnanci považují za nejhodnotnější firemní benefity jeden nebo dva týdny dovolené navíc, velmi si cení i flexibility v rámci pracovní doby. Pět týdnů dovolené a pružná pracovní doba už zároveň patří mezi nejčastěji poskytované benefity u sledovaných respondentů. "Zatímco před několika lety si zaměstnanci cenili především příležitosti dalšího vzdělávání, dnes preferují možnost delší dovolené a flexibilitu práce. Zaměstnanci velmi oceňují, pokud jim zaměstnavatel umožní využívat pružnou pracovní dobu nebo home office (možnost práce z domova)," uvádí Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half International pro Českou republiku.

Stejně jako v předchozích dvou letech patří mezi další nejčastěji poskytované benefity notebook, občerstvení na pracovišti a stravenky. V oblasti informačních technologií se stravenky dokonce navrátily do desítky nejhodnotnějších výhod z pohledu zaměstnanců.

Jazykové kurzy a odborné vzdělávání stále patří do desítky nejrozšířenějších benefitů. V uplynulém roce se poskytování jazykových kurzů v IT sektoru v žebříčku posunulo z desátého místa na sedmou pozici. Oproti roku 2009, kdy jazykové kurzy i odborné vzdělávání patřily mezi pětici nejhodnotnějších benefitů, se ale tyto benefity v top 5 nejcennějších benefitů již nevyskytují.

Také v loňském roce zaměstnavatelé přistupovali k omezování nabídky benefitů. Odebrání alespoň jednoho benefitu potvrdilo 48 procent respondentů. "Pokud k odebírání docházelo, týkalo se to nečastěji jazykových kurzů a 13. platů," uzavírá Aleš Křížek shrnutí zaměstnaneckých výhod za rok 2011. V průzkumu se v jednom segmentu dokonce objevilo i odebírání pátého týdne dovolené.

Pokud se tedy podíváme na trendy, pro zaměstnance je jednoznačně nejcennější dovolená navíc a pružná pracovní doba. Existují již firmy, které uvažují či dokonce poskytují šest týdnů dovolené, ale jsou to spíše výjimky z řad zahraničních firem a Aleš Křížek nepředpokládá, že by se v nejbližší budoucnosti více tato dovolená prosadila. Souvisí to i s tím, že na zaměstnance se klade stále větší pracovní zátěž. Další tlak na zvýšení výkonu by pracovníci nebyli ochotni akceptovat a bez něj by to zase nešlo.

Situace ve financích a účetnictví

V této oblasti Robert Half sledoval tyto oblasti: finanční účetnictví; mzdové účetnictví; daně; finanční řízení; audit; Shared Service Center (Centra sdílených služeb). Přitom se zaměřil na nejčastěji zaměstnavateli poskytované a naopak na benefity zaměstnanci nejvíce hodnocené.

Pořadí pěti nejrozšířenějších benefitů v oblasti financí a účetnictví se oproti předchozímu průzkumu nezměnilo - zaměstnavatelé nejčastěji poskytují pět týdnů dovolené, dále stravenky, občerstvení na pracovišti, pružnou pracovní dobu a jazykové kurzy. Na pozicích vyššího managementu se na prvním místě nově objevil mobilní telefon k soukromým účelům, který se v roce 2010 do první pětky nedostal.

Nejhodnotnějším benefitem je i nadále pět týdnů dovolené. Do TOP 5 nejhodnotnějších benefitů se ale tentokrát nedostaly jazykové kurzy a odborné vzdělávání, nahradilo je šest týdnů dovolené a home office. Cenným benefitem je z pohledu zaměstnanců i nadále služební automobil pro soukromé účely, který ale firmy často nenabízí. Výjimku tvoří finanční management, kde se jedná o již běžně nabízený benefit.

Celkem 48 procent respondentů potvrdilo za rok 2011 odebrání alespoň jednoho benefitu. Nejčastěji se jednalo o jazykové kurzy (9 procent respondentů), stravenky (8 procent), 13. plat (je obvykle nahrazován nějakou bonusovou složkou platu), firemní víkendy a teambuildingy (7 procent). V jednotlivých segmentech se však pořadí a výskyt liší:

> Finanční účetnictví - pětice nejčastěji využívaných benefitů zůstává naprosto totožná s výzkumem v roce 2010. Patří sem stravenky, pět týdnů dovolené, občerstvení a nápoje na pracovišti, pružná pracovní doba. Změny nastaly v nejhodnotnějších benefitech - na třetím místě za pětitýdenní dovolenou a 13. platem se objevuje home office, který se v předchozím průzkumu v první pětici neumístil. Skupinu nejcennějších benefitů doplňuje nově také 6 týdnů dovolené.

> Mzdové účetnictví - Mzdové účetnictví je oblastí, která v zásadní míře nepodléhá jakýmkoliv ekonomickým vlivům. V případě mzdového ohodnocení je situace neměnná po dobu dvou až tří let. Zůstává ale zásadní nedostatek kandidátů se znalostí anglického jazyka, ačkoliv 45 procent respondentů uvádí jazykové kurzy mezi využívanými zaměstnaneckými výhodami a na čtvrtém místě mezi nejhodnotnějšími benefity. Oproti jiným finančním a účetním oborům se u pozic mzdových účetních objevují stravenky mezi pěticí nejcennějších benefitů, a to hned na druhém místě za pětitýdenní dovolenou a 13. platem.

> Daně - Daňoví poradci, kteří splňují přísné požadavky firem, nemají většinou zájem o zaměstnanecký poměr a raději preferují volné poradenství na živnostenský list. U nejčastěji využívaných benefitů si na první a druhé příčce vyměnily místo odborné vzdělávání a pět týdnů dovolené. Důraz je stále kladen na zvyšování kvalifikace v tomto oboru. Mezi nejhodnotnějšími zaměstnaneckými výhodami se nově objevuje za šesti týdny dovolené a možností pracovat z domova14. plat a pružná pracovní doba.

> Finanční řízení - v případě ohodnocení kandidátů z oblasti finančního řízení se jako nový trend jeví snaha zaměstnavatelů motivovat manažery vyšší bonusovou složkou v případě úspěšných projektů či dobrých finančních výsledků společnosti. Fixní část mzdy zůstává od roku 2010 na stejné úrovni. Stejně jako v předchozím průzkumu se benefit v podobě pět týdnů dovolené objevuje na prvním místě v obou sledovaných kategoriích. Oceňovaným a zároveň také využívaným benefitem je pružná pracovní doba.

> Audit - trendem posledních dvou let v auditu jsou častější odchody asistentů během prvních dvou let praxe a ztížená situace zkušených seniorů s praxí delší pěti let při hledání nových pracovních příležitostí v podnikových financích. Změny ve skladbě nejčastěji využívaných a nejhodnotnějších benefitů mohou být způsobeny přechodem velkých nadnárodních korporací na systém cafeterie, kdy si zaměstnanci sami volí skladbu benefitů. Vedle uvedených nejčastěji využívaných benefitů, jako jsou stravenky, občerstvení a nápoje na pracovištích, odborné vzdělávání, či pružná pracovní doba, poskytují zaměstnavatelé často i pět týdnů dovolené. Do první pětice se tentokrát ale nedostaly jazykové kurzy.

> Shared Service Center - mezi skupinu nejčastěji využívaných benefitů se nově dostaly firemní víkendy a teambuildingové akce pro zaměstnance. Nejhodnotnější zaměstnaneckou výhodou se stalo pět týdnů dovolené následované možností pracovat z domova, nově se na třetím místě objevuje i šest týdnů dovolené a pružná pracovní doba, která pětici nejcennějších benefitů uzavírá. Za poslední dva roky společnost Robert Half sleduje zvýšený zájem o týdny dovolené nad zákonnou hranici na úkor jazykových kurzů a odborných školení. Naopak z první pětice vypadlo odborné vzdělávání. Zaměstnavatelé sice poskytují pět týdnů dovolené, ale ve zbývajících čtyřech položkách se lidí od přání zaměstnanců.

Oblast financí a účetnictví je poměrně stabilní již řadu let. Co se však v této oblasti změnilo, je přístup ke vzdělávání - včetně jazykového. Zdá se, že léta 2010 a 2011 jsou určitým přelomem. Loni totiž obliba vzdělávání přestala stoupat a naopak klesla. Co má šanci na větší prosazení, je tzv. home office. V této poměrně konzervativní skupině poskočila jeho obliba z osmého místa v roce 2010 na čtvrté v roce 2011. Navíc je to opatření, které lze u určitých profesí poměrně snadno realizovat. Samozřejmě se nejedná o celou pracovní dobu, ale několik dnů v týdnu či v měsíci. Nakonec zaměstnavatelé stejně stále více chtějí, aby jejich pracovníci byli k zastižení i mimo pracovní dobu. To tomu nahrává.

Jak už jsme uvedli, nabídka zaměstnavatelů a přání zaměstnanců se i v tomto segmentu v řadě případů nekryjí. I když logicky není možné vyjít zaměstnancům ve všem vstříc - zejména pokud se třeba týče šesti týdnů dovolené - je důležité s těmito rozdíly pracovat, komunikovat zaměstnancům možnosti firmy a ukázat jim, že vedení společnosti o tyto otázky zájem má. I nadále bude pokračovat kurz na zefektivňování poskytování benefitů, firmy budou stále zvažovat, jak do této oblasti investovat s co největším přínosem.

 

Jan Přikryl
Autor je spolupracovníkem redakce

 

Zaměstnanecké výhody v oblasti financí a účetnictví - TOP 10

 

Pořadí Nejčastěji využívané/zaměstnavateli poskytované benefity Nejhodnotnější benefity z pohledu zaměstnanců Odebrané/zrušené benefity
1. Pět týdnů dovolené Pět týdnů dovolené Jazykové kurzy
2. Stravenky 13. plat Stravenky
3. Občerstvení, nápoje Šest týdnů dovolené 13. plat
4. Pružná pracovní doba Home office (možnost práce z domova) Firemní víkend, teambuildingové akce
5. Jazykové kurzy Pružná pracovní doba Sick days
6. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání Pět týdnů dovolené
7. Notebook Služební automobil i k soukromým účelům Mobilní telefon k soukromým účelům
8. Mobilní telefon k soukromým účelům Stravenky Kupon MHD (hrazení MHD)
9. Sick days Jazykové kurzy Flexipass (příspěvek na sport, kulturu...)
10. Flexipass (příspěvek na sport, kulturu...) 14. plat Věrnostní dárky (Vánoce, narozeniny apod.)

 

Zdroj: Robert Half, Salay & Benefits Guide, 2011-2012

 

Benefity očima zaměstnanců na juniorských pozicích

 

Pořadí Nejčastěji využívané/zaměstnavateli poskytované benefity Nejhodnotnější benefity z pohledu zaměstnanců
1. Pět týdnů dovolené Pět týdnů dovolené
2. Stravenky 13. plat
3. Občerstvení, nápoje Stravenky
4. Jazykové kurzy Home office (možnost práce z domova) - na 4. až 5. místě
5. Odborné vzdělávání Šest týdnů dovolené - na 4. až 5. místě

 

Zdroj: Robert Half, Salay & Benefits Guide, 2011-2012

Související