Nefinanční benefity jsou jednou z forem odměňování. Při jejich poskytování je vidět jasný trend: nejlépe jsou na tom lidé z generace Y. Nejvíce nefinančních benefitů jako odměnu k platu dostávali v roce 2011 podle platového průzkumu Paylab.cz mladí lidé ve věku od 25 do 34 let.

Hýčkaná generace Y

Nejčastějším benefitem obecně bylo loni poskytování stravenek (44 %), druhým nejrozšířenějším benefitem byla pružná pracovní doba (26 %) a dny dovolené navíc (23 %). Nejběžnějšími benefity pro mladé jsou stravenky, flexibilní pracovní doba a dny dovolené navíc.

U zaměstnanců nad 45 let jsou nejběžnějšími benefity stravenky, penzijní připojištění a dny dovolené navíc.

Skupina zaměstnanců od 25 do 34 let měla nejvyšší podíl benefitů. To znamená, že generace Y dostává nejčastěji každý z námi sledovaných benefitů, tedy: dny dovolené navíc, firemní víkendové akce, flexibilní pracovní doba, mobilní telefon pro soukromé účely, možnost pracovat z domu, nadstandardní zdravotní péče, nápoje na pracovišti zdarma, notebook i pro soukromé účely, penzijní připojištění, proplácení dopravy do práce, proplácení sportovních a kulturních aktivit, příspěvek na zdravotní připojištění, služební auto i na soukromé účely, stravenky, vzdělávání zaměstnanců.

Přizpůsobení benefitů věkové skladbě zaměstnanců je viditelné i na detailnější statistice (viz tabulka na str. 14), kde například firemní víkendové akce organizují společnosti se zaměstnanci do 34 let ve 14 %, ale pokud zaměstnávají lidi nad 35 let, tak jen v 8 %.

Nejčastěji mají pružnou pracovní dobu mladí lidé

Kromě toho, že firmy mladým lidem poskytují nejvíc benefitů, přizpůsobují jim také strukturu benefitů.

Pro generaci Y je Smartphone jediný telefon, s nímž pracují, a litují lidi, kteří musí chodit do práce v přesně stanovenou dobu.

Pro mladé lidi těsně po škole není běžné, aby pracovali od osmi do čtyř; vidíme, že firmy tento trend vnímají a umožňují jim rozvrhnout si práci podle vlastních potřeb. Taktéž je firmy často odměňují volností při práci nebo notebookem k soukromým účelům. V platovém průzkumu Platy.cz uvedlo 32 % mladých respondentů, že pracují na pružnou pracovní dobu.

Mladí Lidé do 34 let také nadprůměrně vydělávají

Kromě podílu a struktury benefitů jsme se prostřednictvím platového průzkumu podívali také na to, kolik měsíčně vydělají lidé v jednotlivých věkových kategoriích. Výsledek nebyl přímo úměrný, ale byl málo překvapivý.

Nejvyšší plat ze všech generací na trhu práce mají lidé v kategorii od 25 do 34 let (viz tabulka na str. 13).

Podle průzkumu Paylab.cz byl loni průměrný měsíční plat bez odměn a prémií 24 065 českých korun. Více než průměr vydělávali lidé ve dvou věkových kategoriích - lidé od 25 do 34 let (25 590 Kč) a lidé ve věku od 35 do 44 let
(24 813 Kč).

Měsíčně dostane člověk těsně před třicítkou nebo po ní přibližně o 13 procent více než člověk s praxí delší o dvacet let.

Rozdíly podle pracovních pozic a podle odvětví

Rozdíly mezi výdělky v jednotlivých věkových kategoriích jsou částečně ovlivněny i výběrem pracovních pozic.

Klasickým příkladem jsou pozice v IT oblasti nebo telekomunikacích, kde jsou platy vyšší, než je průměr v ostatních odvětvích, ale věkový průměr v těchto firmách je podprůměrný oproti zbývajícím odvětvím.

Platové rozdíly ve prospěch mladší generace fungují dokonce i v rámci jednotlivých odvětví. Pokud v jednom odvětví pracují jak lidé s dlouholetou praxí, tak i mladí lidé, pravidlo přímé úměry - čím více zkušeností, tím vyšší výdělek - neplatí.

Ve prospěch mladé generace hraje mentalita. To, že si o vyšší plat na rozdíl od starší generace dokáží jednoduše a bez okolků říct. Jako prospěšný argument této generaci také slouží lepší jazyková výbava a přirozenější ovládání zručností souvisejících s informačními technologiemi.

Lubomír Valenta

Profesia CZ

Související