Průzkum společnosti Hays, specialistou v oboru vyhledávání zaměstnanců, přinesl nové výsledky o tuzemském trhu práce
Hrají hlavní roli peníze, nebo jde také o osobní vztahy? Podobně jako u schůzky naslepo, také při pracovním pohovoru jsou důležité oboustranné sympatie – vy se musíte líbit jim a oni se musí líbit vám.
V září 2012 provedla společnost Hays, přední světová společnost v oboru lidských zdrojů a vyhledávání specialistů, výzkum, kterého se zúčastnilo více než 1000 zaměstnanců a HR specialistů z celé střední a východní Evropy. Výsledky nabízejí zajímavý pohled do světa hledání pracovních příležitostí.

Jedny z nejpoučnějších výsledků přinesla otázka týkající se zaměstnaneckých výhod. Ukázalo se, že nejdůležitější zaměstnanecké výhody podle uchazečů nemusí vždy korespondovat s tím, co je nejatraktivnější podle zaměstnavatelů. Mezi nejoblíbenější zaměstnanecké výhody patří home office či flexibilní pracovní doba (66,1 %), osobní rozvoj (56,9 %) a školení (47,2 %). To se neshoduje s míněním zaměstnavatelů, kteří se domnívají, že zaměstnanci nejvíce ocení osobní rozvoj, školení, a až poté home office a služební automobil.
„Protože se od zaměstnanců očekává, že se budou své práci plně věnovat, ocení, když jim zaměstnavatel poskytne jistou míru flexibility,“ říká Jon Hill, generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko společnosti Hays. „Většina účastníků výzkumu uvedla jako demotivující, když u nich v rámci firmy nedochází k žádnému kariérnímu postupu a když stagnuje jejich osobní rozvoj.“

HR oddělení dělají dobře, pokud dbají na osobní rozvoj zaměstnanců. Hlavním důvodem, proč lidé chtějí měnit zaměstnání, je stagnace jejich kariérního postupu (38,6 %). Dalším zajímavým zjištěním průzkumu je, že pro HR oddělení hrají při náboru potenciálních zaměstnanců důležitou roli osobní vztahy. Hays se podařilo zjistit, že se způsob myšlení HR manažerů i jejich strategický výběr posunul dopředu – pro více než 30 % z nich je důležitá osobnost uchazeče. Až poté následují jeho pracovní či profesní zkušenosti (24 %) a jeho potenciál (22 %). V minulosti převládal trend vybírat vhodné kandidáty zejména na základě jejich technických dovedností, doporučení a pracovních či profesních zkušeností. Mezi další zajímavá zjištění patří:

  • Při hledání nové práce jsou nejoblíbenějším zdrojem internetové pracovní portály (44,7 %), které ale mají se svými 2,1 % zdaleka nejnižší úspěšnost, co se týče obdržení pozvánky k pohovoru.
  • Podle zaměstnavatelů více než 50 % uchazečů o práci prostřednictvím internetových pracovních portálů nehledá nutně práci, nýbrž jen prozkoumává pracovní trh s cílem dosáhnout zvýšení platu.
  • Většina zaměstnanců (40,4 %) očekává, že se jim při změně zaměstnání zvýší plat o více než 10 %.Zaměstnanci jsou ochotní být relokováni, pokud získají kompenzační bonus v podobě zajištění dopravy, bydlení atd. minimálně na dobu 3 let (39,2 %).
  • Pro většinu uchazečů (77,5 %) je při rozhodování, zda přijmou pracovní příležitost, důležitá výše základního platu.
  • Tuzemská HR oddělení upřednostňují jako zdroj junior zaměstnanců pracovní portály (58 %) či doporučení svých stávajících zaměstnanců (25 %), seniorské a manažerské pozice potom raději obsazují prostřednictvím personálních agentur (39 %).
  • Co se týče ‚ideálního pracovního prostředí’, hledají zaměstnanci především odpovídající finanční ohodnocení (77,1 %), dále přátelský kolektiv (59,2 %) a prostor pro osobní rozvoj.
  • Více než 75 % společností, které se zúčastnily výzkumu, uvedlo, že během příštího roku plánují přijímat nové zaměstnance.

„Hledání nové práce je samo o sobě náročné, a na HR oddělení je činěn nátlak, aby co nejrychleji našla a zaměstnala ty nejlepší kandidáty,“ říká Jon Hill. „Obě strany mohou tento proces zjednodušit a troufám si říci, že i zpříjemnit, pokud mají jasnou představu o tom, co druhá strana hledá.“

Související