Lidský potenciál firmy je pro její úspěšnost klíčový. Pokud si toho je společnost vědoma, snaží se nejen o jeho efektivní využívání, ale také o další rozvoj. V období ekonomické krize je nutné uvažovat o dalším vzdělávání jako o investici, neboť přímé zvýšení kvalifikovanosti zaměstnanců není jeho jediným dopadem.

Organizace, které podporují profesní rozvoj svých zaměstnanců (na všech úrovních), zvyšují nejen jejich profesní odbornost, ale i sebevědomí při řešení pracovních úkolů, a vedou, kromě zvýšení efektivity práce, také k rozvoji flexibilního a kreativního prostředí ve firmě.

Podnik podporující interní sdílení know-how, týmovou atmosféru a spolupráci získává výraznou konkurenční výhodu. Otevřená organizace, která přijímá inovativní návrhy ze všech úrovní své struktury a z okolí, může pružně přistupovat ke svým klientům, a reagovat tak na jejich požadavky.

Pro samostatnost a odpovědnost je předpokladem důvěra zaměstnavatele; pro angažovanost a aktivitu je klíčová vnitřní motivace zaměstnance. Spolupráce vzdělaných, motivovaných lidí, kteří v práci nacházejí také prostor provlastní seberealizaci, se projeví v kvalitativně a kvantitativně lepších výsledcích jejich práce. Management, který si tyto vzájemné vztahy uvědomuje, pomáhá rozvíjet takovou firemní kulturu, která tyto potřeby pomůže naplnit.

Firemní vzdělávání by mělo tyto trendy reflektovata podporovat sebepoznání a sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti.

Související