Kapacita mateřských školek v posledních letech dorůstá, přesto je stále pro řadu rodičů obtížné najít v nich pro své dítě umístění. Soukromá školka není často finančně dostupná, a tak někteří rodiče otálejí s návratem do zaměstnání. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce proto prostřednictvím Evropského sociálního fondu podpořit vznik zařízení typu dětských skupin ve firmách.

Tato zařízení jsou alternativou pro ty, kteří chtějí pracovat, ale kvůli péči o dítě nemohou. Jsou zřizována zaměstnavateli a mohou sídlit přímo ve firmách, takže rodiče mohou své děti v průběhu dne navštívit a ušetří i čas, který by jinak strávili na cestě do školky a ze školky. Pro firmy tato jistá forma zaměstnaneckého benefitu představuje zejména rychlejší zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pro své zaměstnance podobnou službu rovněž poskytuje, chce vznik těchto zařízení podpořit. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu lze až do poloviny února žádat o dotace na tyto služby. Podpora je určena na zařízení s kapacitou od 7 do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu po dobu roku a půl. O dotaci mohou žádat zaměstnavatelé, kteří mají alespoň dvacet zaměstnanců. Na celkový provoz takto podpořených zařízení však nelze najmout externího dodavatele, projekt tedy například předpokládá vznik nového pracovního místa pro osoby pečující o děti. Minimální výše podpory je 721.686 Kč, maximálně lze získat až 2 474 352 Kč.

Podpora je určena především firmám, žádat o ni mohou ale také neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. Ti všichni mohou zároveň využít nabídky Ministerstva práce a sociálních věcí na konzultaci svého projektu ještě před podáním.

Na jedno vytvořené místo v zařízení péče o děti je poskytována podpora ve výši cca 24 tis. Kč, na následný pololetní provoz jednoho místa dosahuje podpora až 35 tis. Kč, podmínkou je ovšem dostatečná docházka dítěte.

Důležité kontakty:

www.esfcr.cz/vyzva-a4 - webová stránka, kde jsou uveřejněny všechny důležité informace pro úspěšné předložení žádosti o dotaci.

Odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5 – adresa, na které lze předkládaný projekt osobně zkonzultovat nebo získat další informace k výzvě. Termíny osobních konzultací budou uveřejněny na počátku ledna na www.esfcr.cz/vyzva-a4.

Důležité termíny:

 •   8. 1. 2013 – Seminář pro žadatele, Praha
 • 14. 1. 2013 – Seminář pro žadatele, Brno
 • 15. 2. 2013, 14 hod. – nejzazší termín pro podání žádosti
 •   1. 7. 2013 – nejzazší termín zahájení realizace podpořených projektů

Požadavky na zařízení:

 • kapacita 7 až 24 dětí,
 • odborná způsobilost pečovatele,
 • stanoveny minimální hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky,
 • zajištění stravování,
 • elektronický docházkový systém,
 • pojištění odpovědnosti za škodu.

Přesné specifikace lze dohledat v Projektové příručce - www.esfcr.cz/file/8449/

Požadavky na žadatele:

 • Minimálně 20 zaměstnanců s úvazkem větším než 0,5 běžného pracovního úvazku.
 • Všechny osoby pečující o děti v podpořeném zařízení musí mít zaměstnanecký poměr u žadatele.
 • Žadatelé nemusí prokazovat vlastní zdroje, musí ale uhradit veškeré náklady spojené s provozem zařízení vzniklé nad rámec podpory
Související