Karel Kloboučník (37) bude mít na starosti financování investičních projektů celé skupiny ČKD Group v oborech energetika, plyn a ropa či infrastruktura. Zároveň se bude věnovat nově plánovaným akvizicím, kterými firma hodlá posílit své kapacity v inženýrsko – realizační oblasti.

Je absolventem ekonomické fakulty ZČU v Plzni. Po jejím dokončení v roce 1998 zahájil svoji profesní dráhu na Magistrátu Města Plzeň. Od roku 2000 působil na různých pozicích ve Škoda Power. Nejdříve v oblasti treasury (zajišťování financování projektů společnosti, řízení cash flow, derivátových operací a platebního styku). Od roku 2006 až do současného příchodu do ČKD Group byl pak finančním ředitelem jmenované plzeňské firmy.

 
Kloboučník mluví plynně anglicky a německy (studium obou jazyků zakončil státní zkouškou). Ve svém volném čase se věnuje sportu, hudbě, cestování a má rád filmy.

Související