Miroslav Dvořák (39) bude řídit vývoj interních systémů pro ESET ČR, provoz IT a v neposlední řadě také technickou a technologickou podporu produktů ESET.

První zkušenosti s počítačovou technikou začal Miroslav Dvořák sbírat už během studia na střední průmyslové škole v Jihlavě. Inženýrský titul z oboru Informační technologie a management získal posléze v pražském Bankovním institutu. V polovině 90. let se začal věnovat systémové podpoře antivirových produktů a plánování firemní antivirové strategie v České spořitelně. Zde se postupně vypracoval na vedoucího vývoje infrastrukturních služeb, a na tomto postu měl na starosti řízení lidských zdrojů a účast na transformačních projektech z oblasti IT v rámci celé Erste Bank Group.

Související