Pavel Měchura povyšuje ve firmě k 1. květnu 2014 z pozice manažera oddělení IFRS a analýz, kterou zastával od roku 2010. Jako finanční ředitel bude mít zodpovědnost za účetnictví celé realitní skupiny CPI Group. Předtím získával zkušenosti ve společnosti KPMG, kde byl odpovědný za vedení auditních zakázek velkých společností, především v oblasti automotive, real estate a petrochemického průmyslu.

Pavel Měchura je absolventem Hospodářské fakulty Technické university v Liberci.

Je ženatý, má dvojčata a ve volném čase se rád věnuje sportu a rodině.

 

Erik Morgenstern opustil pozici finančního ředitele CPI Group s účinností k 30. dubnu 2014. Stalo se tak na vlastní žádost a z osobních důvodů. Generální ředitel CPI Group Zdeněk Havelka poděkoval za jeho přínos celé skupině.

„Děkuji panu Morgensternovi za jeho úsilí, za skvělou práci, kterou pro nás vždy velmi svědomitě a pečlivě vykonával, a za jeho přispění k vynikajícím výkonům ve správě financí celé naší skupiny. CPI Group má mimořádně úspěšné týmy zkušených profesionálů, a proto jsem rád, že pan Morgenstern neodchází úplně, jeho další pracovní zařazení bude upřesněno.“

Erik Morgenstern vykonával v CPI Group od roku 2004 pozici finančního analytika a manažera controllingu. Následně postoupil do funkce ředitele pro konsolidace a výkaznictví, vedl účetní oddělení a oddělení vyúčtování. Funkci finančního ředitele zastával dva roky.

 

Související