Jiří Vyskočil (41) si v nové pozici klade za cíl pomoci dále zatraktivnit možnosti investování pro klienty. Velký rozvojový potenciál vidí ve využívání moderních technologií, které investování velmi zjednodušují a přibližují širšímu publiku. Jako svůj úkol vidí ještě větší využití synergií Patria Direct a ČSOB.

Jiří Vyskočil před nástupem do ČSOB působil v roli výkonného ředitele a předsedy představenstva společnosti brokerjet České spořitelny.

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

Související