Miroslava Oliveriusová v uplynulých letech pracovala v různých ekonomických pozicích na Ministerstvu vnitra ČR, nejprve jako ředitelka ekonomického odboru a posléze jako náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz. Po svém nástupu na UK se zařadila mezi několik málo kvestorek – žen – které působí na českých veřejných vysokých školách. Kvestorku v současné době má např. Mendelova univerzita v Brně či Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Miroslava Oliveriusová vystudovala Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické

Miroslava Oliveriusová je vdaná, má dvě děti.

Související