Eva Zamrazilová (53) je přední česká ekonomka. V letech 2008 až 2014 byla vrchní ředitelkou a členkou bankovní rady České národní banky.

S Českou bankovní asociací (ČBA) Eva Zamrazilová spolupracovala již dříve – jako členka Pracovní skupiny pro ekonomické a měnové otázky a členka Vědeckého grémia. Ve své nové pozici se bude zaměřovat především na makroekonomické analýzy a prognózy, sektorové studie či na vyhodnocování dopadů legislativních opatření na český bankovní sektor.

 

 

Eva Zamrazilová absolvovala Národohospodářskou fakultu VŠE. Po studiu vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na VŠE, působila jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Pracovala též na makroekonomických analýzách a prognózách v týmu hlavního ekonoma Komerční banky.

Je členkou předsednictva České společnosti ekonomické a nositelkou ceny ČSE. Přednášela makroekonomickou analýzu na Vysoké škole ekonomie a managementu, a v současné době spolupracuje s Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze.

Dlouhodobě publikuje v domácím i v zahraničním odborném tisku své články na řadu makroekonomických témat, rovněž přednáší na domácích i zahraničních odborných konferencích.

Eva Zamrazilová je vdaná a má tři děti.

Související