Miroslav Dubovský více než 20 let své profesní kariéry spolupracoval se zahraničními advokátními kancelářemi v Praze. Věnuje se především oblasti fúzí a akvizic, včetně private equity a nemovitostí. Jako transakční právník poskytoval klientům právní poradenství při složitých vnitrostátních i přeshraničních transakcích v oblasti korporátního práva, finančního práva, práva nemovitostí a dále při řadě inovativních projektů, včetně projektového financování a PPP projektů.

Miroslavova znalost českého práva nachází uplatnění také při jeho činnosti advokáta zaměřeného na mezinárodní arbitráže. Zastupuje klienty v řadě sporů, včetně sporů z bilaterálních dohod o ochraně investic. Pravidelně také působí jako rozhodce.

 

Související