Jan Mühlfeit okomentoval svoje rozhodnutí:

„Celý život jsem pevně přesvědčen, že technologie přinášejí lidské společnosti pozitivní změny. Měl jsem to štěstí, že jsem více než 21 let mohl spolupracovat s fantastickými kolegy v Microsoftu, ale také s našimi skvělými zákazníky a partnery, od kterých jsem se mnohé naučil. Myslím, že po všech těch letech, kdy jsem byl aktivním hráčem v globální ekonomice, nastal čas posunout se do role poradce, kouče, mentora a člena správních rad. Rozhodl jsem se úzce spolupracovat s investičním fondem Atlantic Bridge v segmentu začínajících firem. Jako poradce budu i nadále spolupracovat s globálními organizacemi, jako je Světové ekonomické fórum, Evropská komise, OECD, universita INSEAD nebo Gallupův institut, a to v oblastech osobního rozvoje, vzdělávání, podpory začínajících firem, podnikání a konkurenceschopnosti. Vedle toho budu provozovat vlastní praxi kouče a mentora s cílem pomáhat lidem, organizacím i zemím po celém světě odemknout jejich lidský potenciál. S Českou televizí vyvíjíme v této oblasti i můj vlastní televizní pořad. Rád bych Microsoftu poděkoval za skvělých 21 let a celé společnosti popřál do budoucna to nejlepší.“

 

Jean Philippe Courtois, President Microsoft International, řekl:

„Rád bych využil této příležitosti a poděkoval Janovi za jeho obětavou práci a více než jedenadvacetiletou věrnost společnosti Microsoft. Hloubka a záběr jeho služeb pro naši společnost je viditelná. Jan zanechal svou stopu v každé své roli, které v uplynulých dvou desetiletích zastával - od prvních dnů v české a slovenské pobočce, stejně jako na pozici šéfa pro region východní Evropy, který byl pod jeho vedením čtyřikrát za sebou oceněn za rychlý růst. Nesmazatelný je jeho podíl na budování naší globální strategie pro nově se rozvíjející trhy, ve vedení týmu pro veřejný sektor v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky i na jeho posledním postu jako Chairman of Microsoft Europe, kde Jan pomáhal utvářet naše působení v klíčových regionech a rozvíjet ty nejdůležitější vztahy ve veřejné i privátní sféře, které posouvají naše podnikání kupředu.

Jan sehrál klíčovou roli při vylepšování vztahů Microsoftu s evropskými institucemi a má nemalý podíl na současné reputaci naší společnosti, která jako důvěryhodný a cenný partner pro Evropu přispívá k dlouhodobému růstu, konkurenceschopnosti místních ekonomik i k vytváření pracovních příležitostí a inovací.

Nakonec bych Janu Mühlfeitovi rád poděkoval za neúnavnou podporu mladých lidí a vzdělávání a také za úsilí, s jakým zejména mladým lidem pomáhá objevovat a rozvíjet jejich potenciál.“

 

Související